ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: «έργα 27.500.000 ευρω υλοποιούνται στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου Σερρών»

Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013
Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

«Έργα ύψους 27.500.000 ευρώ υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Σερρών.

Με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου Σερρών, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, η δημοτική αρχή υλοποιεί έργα ύψους 27.500.000 ευρώ».
Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013.
Ειδικότερα τα έργα αναλύονται στα εξής:
Α. Από προγράμματα του δήμου υλοποιούνται έργα ύψους 6.658.000 ευρώ.
Β.Από τη ΔΕΥΑΣ υλοποιούνται έργα ύψους 20.499.811 ευρώ.
Γ. Από ΣΑΤΑ 2013 υλοποιούνται έργα ύψους 354.503 ευρώ.
Τα έργα από ΣΑΤΑ 2013 αφορούν διαμορφώσεις πλατειών, ασφαλτοστρώσεις δρόμων, τοποθετήσεις ηλεκτροφωτισμού, ανακαινίσεις δημοτικών κτηρίων κ.α
 
Παρακάτω αναλυτικά αναφέρουμε τα έργα ανά κατηγορία.
Α. ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.
1.Διαμόρφωση πλατείας Σκουτάρεως    167.000 ευρώ.
2.Διαμόρφωση πλατείας Κ.Καμήλας     197.000 ευρώ
3.Αναπλάσεις Χιονοχωρίου                  440.000 ευρώ
4.Αναπλάσεις Ορεινής                          254.000 ευρώ
5.Προγραμμα «Πράσινη Κοινότητα Ελαιώνα»   5.200.000 ευρώ  
6.Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για το Λύκειο Προβατά  400.000 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ 6.658.000 ευρώ
 
Β. Εργα  ΔΕΥΑΣ  στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες
1.Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός και συλλεκτήριοι αγωγοί ακαθάρτων στην τοπική κοινότητα Οινούσας                                  3.776.223 ευρώ
2.Αποχετευτικό έργο Σκουτάρεως-Μητρουσίου               13.000.000 ευρώ
3.Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και εγκαταστάσεων Η/Μ των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών ετών 2011-2012.                                 1.483.441 ευρώ
4.Κατασκευή νέων σταθμών τηλε-ελέγχου –τηλεχειρισμού ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Μητρουσίου                                   126.075 ευρώ
5.Τοποθέτηση παροχόμετρων στις γεωτρήσεις των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων                                 34.440 ευρώ
6.Βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών για τα έτη 2012-2013.                        612.232 ευρώ
7.Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου ύδατος στη δημοτική κοινότητα Μητρουσίου.                                        110.700 ευρώ
8.κατασκευή δικτύου εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Χιονοχώρι Σερρών                                                            1.356.700 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 20.499.811 ΕΥΡΏ
 
Γ.ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ:
1.Ολοκλήρωση πάρκου Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως 21.490,65 ευρώ
2. Διαμόρφωση χώρου πλατείας  Αγ. Ελένης                                   5.228,79 ευρώ
3.Κατασκευή χαλικόδρομου από οικισμό έως την κεντρική οδό τοπικής κοινότητας Αδελφικού                                                                      4.324,44 ευρώ
4.Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού ΦΟΠ στην πλατεία τοπικής κοινότητας Βαμβακούσας.                                                                      3.025,46 ευρώ
5.Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην τοπική κοινότητα  Κ. Καμήλας 11.756,55 ευρώ
6.Αξιοποίηση πλακόστρωση πάρκου Τσαλαπάτα στην τοπική κοινότητα Κουβουκλίου                                                                      3.658,51 ευρώ
7.Ασφαλτόστρωση εισόδου στον οικισμό τοπικής κοινότητας Κουμαριάς  4.381,99 ευρώ
8.Ασφαλτόστρωση δρόμου προς το γήπεδο του οικισμού της τοπικής κοινότητας Κωσταντινάτου                                  3.403,65 ευρώ
9.Ασφαλτόστρωση εισόδου στον οικισμό τοπικής κοινότητας Πεπονιάς   4.529,96 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ  61.800 ΕΥΡΏ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 
1.Ασφαλτοστρώσεις στο ενδοκοινοτικό οδικό δίκτυο δημοτικής κοινότητας Μητρουσίου                            18.509,02 ευρώ
2.Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας Αναγνωστοπούλου τοπικής κοινότητας Προβατά  11.185,30 ευρώ
3.Ασφαλτόστρωση τοπικής κοινότητας Αναγέννησης  4.339,18 ευρώ
4.Κατασκευή δεξαμενής για ρήψη σταυρού τοπικής κοινότητας Αναγέννησης                                                     3.900 ευρώ
5.Συντήρηση του κοινοτικού καταστήματος Α.Καμήλας(ελαιοχρωματισμός,διαμόρφωση του αύλειου χώρου και πλακόστρωσή του)                                        6.208,51ευρω
6.Περίφραξη νεκροταφείου τοπικής κοινότητας Βαμβακιάς   5.825,68 ευρώ
7.Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό τοπικής κοινότητας Μονοκκλησιάς 3.312,31 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 53.280 ΕΥΡΏ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ
1.Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης νεκροταφείων δημοτικής κοινότητας Λευκώνα                                             12.000 ευρώ
2.Σποραδικά επιχρίσματα και χρωματισμοί παλαιού δημαρχείου Λευκώνα                                                        12.064,67 ευρώ
3.Ασφαλτόστρωση οδού Μακεδονίας στη δημοτική κοινότητα Λευκώνα 8.000 ευρώ
4.Ασφαλτοστρώσεις τοπικής κοινότητας Κ.Δέντρων  9.355,66 ευρώ
5.Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης νεκροταφείων τοπικής κοινότητας Κ.Δέντρων                                          11.000 ευρώ
6.Κατασκευή περίφραξης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Χριστός  6.079,67 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ  58.500 ΕΥΡΏ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
1.Κατασκευή WC κοιμητηρίων Ορεινής      5.000 ευρώ
2.Ολοκλήρωση κοινοτικού καταστήματος Ορεινής για τη συστέγαση υπηρεσιών                                              14.680 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ   19.680 ΕΥΡΩ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
1.Αποκατάσταση –επέκταση εσωτερικής οδοποιίας Α.Βροντούς 8.040 ευρώ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
1.Βελτίωση αγροτικών δρόμων τοπικής κοινότητας Ελαιώνα   2.663 ευρώ
2.Κατασκευή κιόσκι στην παιδική χαρά της τοπικής κοινότητας Επταμύλων            3.671 ευρώ
3.Διαμόρφωση πλατείας  τοπικής κοινότητας Οινούσας    4.169 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ   10.503 ΕΥΡΏ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ 2013      354.503 ΕΥΡΏ