ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: «Μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους τα αδρανή και ογκώδη υλικά»

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:  «Μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους τα αδρανή και ογκώδη υλικά»

Χράπας-Αγγελίδης-μπάζα16-6-2014 DSC03945«Τα αδρανή και ογκώδη υλικά πρέπει να καταλήγουν σε αδειοδοτημένους  χώρους, σύμφωνα με σχετικό νόμο. Η εναποθέτησή τους στο περιβάλλον απαγορεύεται ρητά και θα επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.»

Αυτά τόνισε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε, παρουσία του αντιδημάρχου καθαριότητας Παντελή Χράπα, την Δευτέρα 16-6-2014.

 Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή του Ν. 2939/2001 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010)  προκειμένου να διαχειριστεί τόσο τα ογκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα όπως στρώματα, έπιπλα, ξύλα κ.ά. που εγκαταλείπουν οι δημότες αλλά και τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ή κοινώς «μπάζα»  έχει συνάψει σύμβαση με ιδιώτη διαχειριστή ο οποίος διαθέτει κατάλληλα αδειοδοτημένηΕγκατάσταση Επεξεργασίας μη επικίνδυνων Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ενώ είναι και ο μοναδικός συνεργάτης του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης για την Π.Ε. Σερρών. Πρόκειται για την εταιρεία του Σιμόπουλου Κων/νου που εδρεύει στο Νέο  Σκοπό.

Με αφορμή αυτό το γεγονός ενημερώνουμε για άλλη μια φορά ότι:

1.     Ο Δήμος Σερρών δε δέχεται απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων «μπάζα» από ιδιωτικά ή δημόσια έργα.

2.     Οι ιδιώτες ή εργολάβοι ιδιωτικών και δημόσιων έργων πρέπει να οδηγούν προς επεξεργασία και αξιοποίηση τα συγκεκριμένα απόβλητα σε χώρους αποκλειστικάαδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό, διατηρώντας αντίγραφα των παραστατικών διάθεσης.

3.     Η απόρριψη τους στο περιβάλλον απαγορεύεται ρητά και επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

4.     Τα ογκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα (στρώματα, καναπέδες, ξύλα κ.ά) πρέπει οι δημότες πριν τα τοποθετήσουν στα πεζοδρόμια να ενημερώσουν την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σερρών στο τηλέφωνο 2321 0 36170 ώστε να προγραμματιστεί η συλλογή τους.

Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών και ογκωδών αποβλήτων σε ρέματα, δάση και άλλες περιοχές γιατί η προστασία της ανθρώπινης υγείας, του φυσικού περιβάλλοντος και της αισθητικής είναι υπόθεση όλων μας

Advertisements