ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: «ο δήμος Σερρών αποκαθιστά τους χ.α.δ.α. Κωνσταντινάτου – Προβατα – Α.Βροντους, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή επιβολής προστίμων»

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: «ο δήμος Σερρών αποκαθιστά τους χ.α.δ.α. Κωνσταντινάτου – Προβατα – Α.Βροντους, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή επιβολής προστίμων»
ΧΑΔΑ-αποκατασταση-Δήμαρχος«Αποκαθιστούμε τους χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) στις τοπικές κοινότητες Κωνσταντινάτου, Προβατά, Άνω Βροντούς, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την αποφυγή επιβολής προστίμων στο Δήμο μας, αφού προηγουμένως εξασφαλίσαμε 230.000€ για την υλοποίηση αυτού του έργου, μέσω προγράμματος».
Τα παραπάνω δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης στις 27-5-2013, κατά την επίσκεψή του στο Χ.Α.Δ.Α. Κωνσταντινάτου, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασής του.
Τον Δήμαρχο συνόδευε  ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Χράπας Παντελής και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κωσταντινάτου κ.  Ανεστούδης Γεώργιος.
Να σημειωθεί ότι το έργο της αποκατάστασης των τριών Χ.Α.Δ.Α. (Κωνσταντινάτου-Προβατά-Α.Βροντούς) είναι προϋπολογισμού 230.000€ και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013.
Ο Δήμος Σερρών στις 18-08-2011 υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. Κωνσταντινάτου – Προβατά και Άνω Βροντούς στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με πλήρη ωριμότητα (άδειες αποκατάστασης, εγκεκριμένες οριστικές μελέτες αποκατάστασης).
Η πρόταση εγκρίθηκε στις 30-03-2012.
Εργολάβος αναδείχθηκε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό στις 10-12-2012, ενώ η σύμβαση υπογράφηκε στις 22-02-2013.
Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 6(έξι) μηνών.
Για την ιστορία των τριών Χ.Α.Δ.Α. να υπενθυμίσουμε τα εξής:
 
–         Μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και την ενσωμάτωση των Δήμων Σκουτάρεως, Καπετάν Μητρούση, Λευκώνα και των κοινοτήτων Ορεινής, Άνω Βροντούς στο Δήμο Σερρών, ο Δήμος Σερρών παρέλαβε και το Χ.Α.Δ.Α. Κωνσταντινάτου του πρώην Δήμου Σκουτάρεως, το Χ.Α.Δ.Α. Προβατά πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση και το Χ.Α.Δ.Α. της πρώην κοινότητας Άνω Βροντούς.
Οι δύο πρώτοι Χ.Α.Δ.Α. είχαν υποστεί ήδη εργασίες αποκατάστασης από τους πρώην Δήμους Σκουτάρεως και Καπετάν Μητρούση, ωστόσο παρατηρήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος καταστάσεις απόκλισης (απόθεση απορριμμάτων, καταστροφή περιφράξεων κ.λ.π.).
Ο Χ.Α.Δ.Α. της Άνω Βροντούς βρίσκονταν μεταξύ των ενεργών Χ.Α.Δ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε αρχικά λήφθηκε η με αριθ. 396/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την διακοπή της λειτουργίας του, για την οποία εκδόθηκε στη συνέχεια η 4613/522/8-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την οριστική παύση της λειτουργίας του. Αμέσως μετά συντάχθηκε από το τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Σερρών η Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης και εκδόθηκε η αρ.4530/2-7-2012 άδεια αποκατάστασης.
Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτήν την  κατάσταση ο Δήμος Σερρών, υπέβαλλε πρόταση για την αποκατάσταση των 3(τριών) Χ.Α.Δ.Α. στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που αφορούσε στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με αριθ. πρωτ. 169058/Π 111/10-06-2011.