Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

Το Μουσικό Σχολείο Σερρών ανακοινώνει πως:

Μετά από μετεγγραφές μαθητών μας προέκυψαν, μία (1) κενή θέση στη Β΄ Γυμνασίου, τέσσερεις (4) κενές θέσεις στη Γ΄ Γυμνασίου και πέντε (5) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με διαδικασία εξετάσεων στα παρακάτω μαθήματα:

Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής, Σολφέζ, Βυζαντινή-Παραδοσιακή  Μουσική, Πιάνο, Ταμπουράς, ημέρα Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 8.30

Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στην είσοδο του Σχολείου στις 02/09/2016 μετά τις 12:00.