Πώς θα προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας ώστε να μη χάνει λάδια

Πώς θα προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας ώστε να μη χάνει λάδια

Όσοι οδηγείτε σίγουρα γνωρίζετε ότι ένα συνηθισμένο πρόβλημα με τα αυτοκίνητα είναι η διαρροή λαδιών. Στην περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το ελέγξετε άμεσα ώστε να το επιδιορθώσετε με τα κατάλληλα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Παράλληλα, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η διαρροή οφείλεται είτε στο λάδι του αυτοκινήτου είτε το λάδι καίγεται μαζί με τη βενζίνη. Ας δούμε πώς θα καταλάβετε ότι το αυτοκίνητό σας έχει αυτό το πρόβλημα, καθώς και πού μπορεί να οφείλεται.

Αρχικά, από τον σχετικό δείκτη λαδιού μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα του λιπαντικού στον κινητήρα. Το χερούλι του έχει κίτρινο χρώμα συνήθως και στη βάση του φέρει την ένδειξη για τη μέγιστη και την ελάχιστη ποσότητα λαδιού.

Καλό θα είναι να ελέγξετε δύο φορές τη στάθμη του, αφού έχετε καθαρίσει ενδιάμεσα το δείκτη με ένα πανί. Εάν η στάθμη του λιπαντικού βρίσκεται κάτω από την κατώτερη ένδειξη του δείκτη, τότε το πιθανότερο είναι πως υπάρχει διαρροή.

Υπάρχουν διάφορες αιτίες στις οποίες μπορεί να οφείλεται η διαρροή των λαδιών. Αρχικά, μπορεί το φίλτρο του κινητήρα να είναι ελαττωματικό. Εάν έχει βιδωθεί πολύ σφιχτά, υπάρχει η πιθανότητα να στραβώσει, λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας, και από το φαινόμενο διαστολής – συστολής. Τοποθετώντας το χέρι σας στη βάση του φίλτρου, θα διαπιστώσετε εάν υπάρχει από εκεί διαρροή. Εάν αυτό ισχύει, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο.

Μία άλλη αιτία στην οποία μπορεί να οφείλεται η διαρροή λαδιών είναι η λανθασμένη τοποθέτηση της βίδας στη βάση του κάρτερ. Οι περισσότεροι μηχανικοί προκειμένου να αλλάξουν τα λάδια του αυτοκινήτου, ανοίγουν τη βίδα στη βάση του κάρτερ, ώστε να αδειάσουν όλα τα λάδια που υπάρχουν και να τοποθετήσουν έπειτα τα καινούρια λάδια από την τάπα του κινητήρα. Η βίδα αυτή ενδέχεται να στραβώσει γυρνώντας την, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί διαρροή. Για το λόγο αυτό, απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την αλλαγή των λαδιών.

Το κάψιμο των λαδιών ενδέχεται, τέλος, να οφείλεται και στον κινητήρα, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση σίγουρα δυσλειτουργεί. Πρακτικά, τα λάδια περνούν στο θάλαμο καύσης, με αποτέλεσμα να καίγονται μαζί με τη βενζίνη. Για να είστε βέβαιοι ότι η καύση οφείλεται στον κινητήρα, θα πρέπει να ελέγξετε και τα μπουζί, τα οποία αν είναι υγρά και σκούρα, ενώ τα έχετε αλλάξει πρόσφατα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον κινητήρα σας.

Σε μία πιο ακραία περίπτωση, μπορεί να δείτε λευκό καπνό να εκπέμπεται από την εξάτμιση του αυτοκινήτου σας. Τότε θα πρέπει άμεσα να συμβουλευθείτε κάποιον ειδικό, καθώς το πρόβλημα είναι αρκετά σημαντικό. Η καύση των λαδιών από τον κινητήρα αποτελεί την τρίτη πιο συνηθισμένη αιτία απώλειας λιπαντικών, εφόσον έχετε αποκλείσει τις δύο προηγούμενες.