Πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και στεγανοποίησης του κτηρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και στεγανοποίησης του κτηρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Βιβλιοθήκη Σερρών_εργασίες Στεγανοποίησης_2014Στο κτήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και στεγανοποίησης του τετάρτου και πέμπτου ορόφου ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των χώρων αυτών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και εκθέσεων. Το Εφορευτικό Συμβούλιο μετά από προσπάθειες πέτυχε να εξασφαλίσει ένα ποσό από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετά από διαγωνισμό να αναθέσει σε εργολάβο τη συντήρηση, αποκατάσταση και στεγανοποίηση του κτηρίου.

Οι εργασίες θεωρήθηκε ότι ήταν απαραίτητες δια την προστασία και συντήρηση σε καλές συνθήκες των βιβλίων και όλου του υλικού της Βιβλιοθήκης. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες.