Προχωρά ο διαγωνισμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις Σέρρες

Η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι στις 4 Δεκεμβρίου 2013
Η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι στις 4 Δεκεμβρίου 2013

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνεται η έναρξη της τελικής φάσης του διαγωνισμού για το έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Απορριμμάτων Σερρών (ΣΔΙΤ).

Συγκεκριμένα:

Διαχείριση Απορριμμάτων Σερρών (Υποβολή τελικών δεσμευτικών προσφορών)

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και αποστάλθηκαν τα τεύχη υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι στις 4 Δεκεμβρίου 2013.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Σερρών για διάστημα 27 ετών.

Οι συμμετέχοντες στην τελική φάση του διαγωνισμού είναι οι:

  • · ARCHIRODON GROUP – INTRAKAT – ΕNVITEC
  • · ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – J&P ΑΒΑΞ
  • · ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • · NOVAERA HELLAS