«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» με επιδότηση

Η Δ.Δ.Ε. Σερρών ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τον Νόμο 4386/2016 προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της Μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθεί «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» με επιδότηση, διάρκειας 9 μηνών (είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες).

Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν κατά τη σχολική περίοδο 2016-17 είναι:

  • α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • β)Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
  • γ)Τεχνικός Οχημάτων,
  • δ)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
  • ε)Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,
  • στ)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και
  • ζ) Βοηθός Νοσηλευτή

Προκειμένου να οργανωθεί και να υλοποιηθεί με τον αρτιότερο τρόπο η Τάξη Μαθητείας στα ΕΠΑΛ ευθύνης μας, απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

α) Οι ενδιαφερόμενοι Δημόσιοι Φορείς μέχρι την Παρασκευή 27-01-2017 12.00 π.μ. να αποστείλουν στα αντίστοιχα ΕΠΑΛ/Ε.Κ. τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων για καθορισμό αριθμού θέσεων μαθητείας αποκλειστικά για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ..

β) Οι Ιδιωτικοί Φορείς μέχρι τη Δευτέρα 30-01-2017 12.00 π.μ. να δηλώσουν στα αντίστοιχα ΕΠΑΛ/Ε.Κ. τις θέσεις μαθητείας στον χώρο τους.

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Σερρών (https://dide.ser.sch.gr) για περισσότερες πληροφορίες και να απευθύνονται απευθείας στους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. ώστε να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον

στα τηλέφωνα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ
1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ 2321050760 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
2ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ 2321039906 ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ 2321050762 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΠΑ.Λ . ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2325025817 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΠΑ.Λ.. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 2324022540 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ
ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2322020000-01 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 2327022020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΘΑΣ
ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2323022730 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
Ε.Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2322020005 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 2321050764 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
Ε.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2323022733 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΜΚΟΖΛΗΣ

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών καλεί τους Φορείς Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών να συνεργαστούν με τα Επαγγελματικά Λύκεια της περιοχής μας, ώστε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι μαθητές μας ως απόφοιτοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και ταυτόχρονα να συμβάλουν στην ένταξη και ενεργοποίησή τους στην αγορά εργασίας.