Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης 12 καταγεγραμμένων αστέγων στον Δήμο Σερρών

Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης 12 καταγεγραμμένων αστέγων στον Δήμο Σερρών

ΑστεγοιΤο πρόγραμμα Στέγασης και επανένταξης αστέγων στο Δήμο Σερρών, είναι ένα νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο ο Δήμος Σερρών είναι δικαιούχος υλοποίησης με συνολικό κόστος 103.440 ευρώ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη στο πρόγραμμα 12 ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία για διάστημα έως 31-12-2015.
Ειδικοί Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:
1.Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας
2.Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του προγράμματος, είναι:
1. στέγαση
2. κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης
3. ψυχοκοινωνική υποστήριξη
4. εργασιακή συμβουλευτική
5. νομική συμβουλευτική
6. χρηματοοικονομική διαχείριση
7. διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες (καθοδήγηση για την αξιοποίηση προγραμμάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα μπορούσε να ενταχθεί ο ωφελούμενος, π.χ. ενέργειες για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, έκδοση ΑΦΜ κ.τ.λ.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας Σταυρούλα Αρβανίτη – Αγιαννίδου: για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα έχουμε τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Ελεύθερων Φοροτεχνικών.
1.ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύναψη τριμερών συμβάσεων. Το ποσό που αντιστοιχεί είναι ο κατώτατος βασικός μισθός με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

2.ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υποστήριξη στην δημιουργία επιχείρησης.
Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα μέχρι 12 μήνες, η επιδότηση ενοικίου επαγγελματικού χώρου και η αγορά του βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα ενοικίασηςαγροτικού τεμαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 εναλλακτικά δύναται να προβλεφθεί Voucher κατάρτισης που δεν θα υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού Σερρών (τηλ 2321350571) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.