«Προγράμματα ύψους 38.700.000 ευρώ εγκρίθηκαν κατά την διάρκεια της δημαρχιακής θητείας του ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ»

Ο Δήμαρχος Σερρών υπογράμμισε ότι κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας εγκρίθηκαν στο Δήμο Σερρών και στη ΔΕΥΑΣ προγράμματα συνολικού ύψους 38.700.000 ευρώ.
Ο Δήμαρχος Σερρών υπογράμμισε ότι κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας εγκρίθηκαν στο Δήμο Σερρών και στη ΔΕΥΑΣ προγράμματα συνολικού ύψους 38.700.000 ευρώ.

Σειρά συνεντεύξεων τύπου με στόχο την ενημέρωση των δημοτών, σχετικά με το έργο της δημοτικής αρχής στους διάφορους τομείς του Δήμου, ξεκίνησε η δημοτική αρχή.

Ο πρώτος τομέας που παρουσίασε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης παρουσία του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη καθώς και του Προέδρου της ΔΕΥΑ κ. Θεόδωρου Αραμπατζή στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Δευτέρα 4-11-2013, ήταν ο τομέας των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας.

«Η διεκδίκηση, εξασφάλιση και αξιοποίηση προγραμμάτων από εθνικές, ευρωπαϊκές και άλλες πηγές για υλοποίηση έργων και προγραμμάτων απασχόλησης συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας», τόνισε ο Δήμαρχος Σερρών ξεκινώντας την συνέντευξη τύπου.

Ο Δήμαρχος Σερρών υπογράμμισε ότι κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας εγκρίθηκαν στο Δήμο Σερρών και στη ΔΕΥΑΣ προγράμματα συνολικού ύψους 38.700.000 ευρώ.

Διευκρίνησε μάλιστα ότι από το συνολικό ποσό των 38.700.000 ευρώ, προγράμματα ύψους 5.500.000 ευρώ κατατέθηκαν κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας και εγκρίθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας. Τα υπόλοιπα προγράμματα ύψους 33.200.000 ευρώ κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των προγραμμάτων , ανάλογα με τη χρονική στιγμή που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν, κατατάσσονται  στις εξής κατηγορίες :

1.     Προτάσεις που κατατέθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας και εγκρίθηκαν κατά τα έτη 2011-2012 ύψους 5.624.944 ευρώ.
2.     Προτάσεις που κατατέθηκαν το 2011 κι εγκρίθηκαν τα έτη 2011-12 ύψους 20.480.211 ευρώ.
3.     Προτάσεις που κατατέθηκαν το 2012 κι εγκρίθηκαν το ίδιο έτος ύψους 1.821.827 ευρώ.
4.     Προτάσεις που κατατέθηκαν το 2011-12 κι εγκρίθηκαν το 2013 ύψους 5.611.007 ευρώ.
5.     Προτάσεις που κατατέθηκαν το έτος 2013 και εγκρίθηκαν το 2013
6.     Εγκεκριμένες προτάσεις που κατατέθηκαν σε συνεργασία με άλλους φορείς και για λογαριασμό άλλων φορέων ύψους 1.762.320 ευρώ.
7.     Προγράμματα από ΔΕΥΑΣ που κατατέθηκαν το 2013 και εγκρίθηκαν το 2013 ύψους 3.540.000 ευρώ

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω και να πω ότι για την εξασφάλιση ενός προγράμματος χρειάζεται πρώτον πολύ δουλειά και κόπο για να κατατεθεί όσο πιο τεκμηριωμένα γίνεται η πρόταση και δεύτερον συνεχής αγώνας και παρακολούθηση μέχρι να ενταχθεί η πρόταση στο πρόγραμμα, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των Δήμων. Το ζητούμενο είναι ένα, η υλοποίηση έργων προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Υπενθυμίζουμε ότι τα προγράμματα που εγκρίθηκαν και κατατέθηκαν τα έτη 2011-2014 είναι τα εξής:

 •         Το πρόγραμμα <<πρότυπη πράσινη κοινότητα Ελαιώνα>> ύψους 5.271.557 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα των βιοκλιματικών αναπλάσεων ύψους 3.810.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας ύψους 816.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα προμήθειας κάδων ανακύκλωσης και αγοράς απορριμματοφόρου ύψους 301.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα αναπλάσεις  χώρων στο Χιονοχώρι ύψους 443.500 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα για τα αποχετευτικά δίκτυα Μητρουσίου-Σκουτάρεως ύψους 13.000.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας του 5ου δημοτ .σχολείου ύψους 425.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας του 20ου δημοτ.σχολείου ύψους 181.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα αποκατάστασης ΧΑΔΑ ύψους 230.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα εξοπλισμού ειδικών σχολείων ύψους 360.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα για την δημιουργία κέντρου υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών ύψους 300.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων ύψους 224.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας του Λυκείου Προβατά ύψους 400.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Χιονοχώρι ύψους 1.200.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα για το αποχετευτικό σύστημα της περιοχής Σιγής ύψους 2.340.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης ύψους 181.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα προμήθειας αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ ύψους 65.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα ENCLOSE ύψους 52.000 ευρώ.
 •         Το πρόγραμμα EASY-TRIP ύψους 74.000 ευρώ κ.α

Επίσης να αναφέρουμε τα προγράμματα που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας και εγκρίθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας.

 •         Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ύψους 971.322 ευρώ
 •         Πρόγραμμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» ύψους 147.000 ευρώ
 •         Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ» ύψους 254.000 ευρώ
 •         Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ύψους 207.600 ευρώ
 •         Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού – 6ου Δημοτικού Σχολείου ύψους 4.045.000 ευρώ

Παρακάτω παραθέτω τους πίνακες με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για ένταξη σε διάφορα προγράμματα.

none
none