Προκηρύχθηκαν οι εκλογές στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις 2 Νοεμβρίου 2014

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις 2 Νοεμβρίου 2014

ΓΕΩΤΕΕ_λογοΗ ψηφοφορία θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κάθε μέλος (Τακτικό ή ομότιμο ενεργό) μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας στην οποία ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα (δηλαδή ανάλογα σε ποιο Παράρτημα και νομό είστε εγγεγραμμένοι). Τα εκλογικά τμήματα μπορείτε να τα δείτε στον παρακάτω πίνακα:

 

Εκλογικό

τμήμα

Έδρα Χώρος διεξαγωγής Διεύθυνση / Επικοινωνία
Ν. Καβάλας Καβάλα Γραφεία του

Παραρτήματος

Βενιζέλου 55, 1ος όροφος

Βενιζέλου 55, 1ος όροφος Τ.Κ. 65403 Καβάλα – Τηλ.2510222942,

φαξ 2510231505 &2510838952

Ν. Σερρών Σέρρες Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής Σερρών

Τέρμα Ομονοίας, Τ.Κ. 62125 Σέρρες –

Τηλ. 232135510023213552002321355228, φαξ2321355108 & 2321085993

Ν.Δράμας Δράμα Γραφείο 201,

1ος όροφος του

Διοικητηρίου Δράμας

Διοικητήριο Δράμας, Τ.Κ. 66100 Δράμα – Τηλέφωνο2521351201, φαξ 2521351204(γειτονικό γραφείο)

Οι οφειλές των μελών (προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) μπορούν να εξοφληθούν τη μέρα της ψηφοφορίας στην εφορευτική επιτροπή του κάθε εκλογικού τμήματος.
Επίσης οι συνάδελφοι που θα έρθουν να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π.)
Η σταυροδοσία στο παράρτημα μας είναι:

για το Δ.Σ. ΓΕΩΤΕΕ ψηφίζετε μέχρι 5 γεωπόνους, 3 δασολόγους, 3 κτηνιάτρους, 3 γεωλόγους, 1 ιχθυολόγο Ανεξαρτήτως του κλάδου που ανήκετε

Για τη Δ.Ε. ψηφίζετε μέχρι 4 γεωπόνους, 2 δασολόγους, 2 κτηνιάτρους, 2 γεωλόγους, 1 ιχθυολόγο Ανεξαρτήτως του κλάδου που ανήκετε

Για αντιπροσώπους των κλάδων (κάθε κλάδος τους δικούς του μόνο)
Γεωπόνους μέχρι 54
Δασολόγους μέχρι 20
Κτηνιάτρους μέχρι 18
Γεωλόγους μέχρι 17
Ιχθυολόγους μέχρι 7

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε και για τους συνδυασμούς για το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.geotee.gr
Εδώ μπορείτε να δείτε τα ψηφοδέλτια του παραρτήματος μας