Προκήρυξη για προσλήψεις στον Τύμβο Καστά

Προκήρυξη για προσλήψεις στον Τύμβο Καστά

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Μνημείου Τύμβου ”Καστά”, στην Αμφίπολη Σερρών.

Θα προσληφθεί προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Αρχαιολόγοι – 1 θέση
  • ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες ανασκαφών – 2 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των (2 ημερολογιακών μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23/08/2019 έως και 29/08/2019

Η προκήρυξη εδώ