«Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce»

     Ο Δήμος Σερρών συμμετείχε στην 2η Πολιτιστική Εκδήλωση του έργου  “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” (με ακρωνύμιο Prom-Cult), η οποία έλαβε χώρα στην περιοχή Konce της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, από τις 27 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Δήμος Σερρών συμμετείχε στην 2η Πολιτιστική Εκδήλωση του έργου “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” (με ακρωνύμιο Prom-Cult), η οποία έλαβε χώρα στην περιοχή Konce της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, από τις 27 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2013

Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην 2η Πολιτιστική Εκδήλωση του έργου “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” στην περιοχή Konce της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

 Ο Δήμος Σερρών συμμετείχε στην 2η Πολιτιστική Εκδήλωση του έργου  “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” (με ακρωνύμιο PromCult), η οποία έλαβε χώρα στην περιοχή Konce της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, από τις 27 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2013.

     Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του IPA Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013”) και αποσκοπεί στην προώθηση κοινών δράσεων για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την κινητοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στις περιοχές των Σερρών και Konce προς την αειφόρο ανάπτυξη με δυνατότητες σύνδεσης και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Εταίροι του συγκεκριμένου έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ) ως Επικεφαλής Εταίρος, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Χιονοχωρίου, ο Δήμος Konce και ο Δήμος Σερρών.

     Το Δήμο Σερρών στη συγκεκριμένη Εκδήλωση εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης – Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού κ. Παναγιώτης Γρηγοριάδης, ο οποίος παρουσίασε την πορεία του έργου από πλευράς του Δήμου. Ο Δήμος Σερρών αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Χιονοχωρίου (με ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων – ανάδειξη στο χώρο της ανοικτής πλατείας της παλαιάς βρύσης και του παλαιού πηγαδιού). Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, τη δεύτερη μέρα οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε διάφορα σημεία της περιοχής Konce.

      Σημειώνεται ότι η 1η Πολιτιστική Εκδήλωση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στοΧιονοχώρι, στις 6-7 Σεπτεμβρίου 2013, με διοργανωτή τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου.