“Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce της FYROM”

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAΣυμμετοχή του Δήμου Σερρών στην 1η Τεχνική Συνάντηση του έργου “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” στην περιοχήKonce της FYROM

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τεχνική Συνάντηση του έργου “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” με ακρωνύμιοProm-Cult (το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής ΣυνεργασίαςIPA “ΕΛΛΑΔΑ-FYROM 2007-2013”), στην περιοχή Konce της FYROM, στις 14 Μαΐου 2013. Εταίροι του συγκεκριμένου έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ) ως Επικεφαλής Εταίρος, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Χιονοχωρίου, ο ΔήμοςKonce και ο Δήμος Σερρών.

     Στις εργασίες της Συνάντησης συμμετείχε ο Δήμος Σερρών με τον Αντιδημάρχο Ανάπτυξης – Αγροτικής Οικονομίας και Τουρισμού, κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη, ο οποίος παρουσίασε την πορεία του έργου από πλευράς του Δήμου, η ΔΕΥΑ Σερρών με τον Πρόεδρό της κ. Θεόδωρο Αραμπατζή και το μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Χριστόδουλο Σταυρόπουλο και εκπρόσωποι/στελέχη του Δήμου Konce, ο οποίος διοργάνωσε τη συγκεκριμένη Συνάντηση.

     Το έργο “Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce” (με ακρωνύμιο PROM-CULT) αποσκοπεί στην προώθηση κοινών δράσεων για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την κινητοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στις περιοχές των Σερρών και Konce προς την αειφόρο ανάπτυξη με δυνατότητες σύνδεσης και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Μέσα από την προώθηση των πολιτιστικών πόρων θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα των περιοχών (τουριστικός πόλος έλξης), με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

     Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, έγινε παρουσίαση από κάθε εταίρο της πορείας του έργου μέχρι σήμερα. Όσον αφορά το Δήμο Σερρών, ο οποίος αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Χιονοχωρίου (με ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων – ανάδειξη στο χώρο της ανοικτής πλατείας της παλαιάς βρύσης και του παλαιού πηγαδιού), πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η σύνταξη της σχετικής μελέτης, προκειμένου στη συνέχεια να δημοπρατηθεί το έργο.

     Στη συνέχεια, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις μελλοντικές ενέργειες του έργου και συγκεκριμένα στην προετοιμασία της 1ης Πολιτιστικής Εκδήλωσης, την οποία θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Χιονοχωρίου μέσα στον Ιούλιο του έτους 2013. Μέσα στις δράσεις του συγκεκριμένου έργου συγκαταλέγονται η θέσπιση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, η δημοσίευση άλμπουμ-οδηγιών, η παραγωγή οπτικοακουστικών αρχείων (ντοκιμαντέρ) σχετικά με τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία των οικισμών και τις πολιτιστικές τους διαφορές, η συλλογή φωτογραφιών για τις πολιτιστικές διαφορές και τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία των οικισμών και η αποθήκευσή τους σε DVD, η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου (website) και του λογότυπου της πράξης, η καταγραφή, μελέτη και επιστημονική επεξεργασία των πολιτιστικών διαφορών και των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων στις δύο περιοχές.