Προς πληρωμή 328 Σερραίοι αγρότες για Βιολογικά και 317 για καπνά

Προς πληρωμή 328 Σερραίοι αγρότες για Βιολογικά και 317 για καπνά

Τις καταστάσεις των δικαιούχων για το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης καπνού ανήρτησε η αρμόδια ΔΑΟΚ στις Σέρρες. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση, εγκρίθηκε ποσό ενίσχυσης 1.390.529,31 ευρώ για 328 από τους 361 δικαιούχους για τη βιολογική γεωργία και ποσό ενίσχυσης των 712.174,63 ευρώ για 317 από τους 340 δικαιούχους της ολοκληρωμένης καπνού.

Ενστάσεις μέχρι 2 Οκτωβρίου

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι, μετά την ανάρτηση της εν λόγω λίστας, έχουν περιθώριο 5 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, προκειμένου να υποβάλλουν ενστάσεις τους.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους δικαιούχους ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2015, για τις παρακάτω δράσεις:

Α) Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4.                                                                  

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.390.529,31 ευρώ για 328 από τους 361 δικαιούχους. 

Β) Δράση 2.3 (προκηρύξεις 4539, 4541 και 5597) «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του Μέτρου 2.1.4.

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 712.174,63 ευρώ για 317 από τους 340 δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2017. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ της Π.Ε. Σερρών, Τέρμα Ομονοίας.

Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής και απορριπτομένων είναι αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της ΔΑΟΚ και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (serres.pkm.gov.gr).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους και από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.