Προσφυγή για την πολεοδόμηση του στρατοπέδου Εμμ.Παπά

στρατόπεδο Εμμ_Παππά_2013-04-11_002311Με ανακοίνωσή της η Δημοτική παράταξη «Διάβαση Πεζών» γνωστοποίησε την προσφυγή της κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σερρών για την πολεοδόμηση του στρατοπέδου Εμμ.Παπά. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

Το δημοτικό συμβούλιο Σερρών στη  συνεδρίασή του με ημερομηνία 13 Μαρτίου

2013, μεταξύ των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης, συζήτησε και  αποφάσισε κατά πλειοψηφία (υπερψήφισε  μόνο η παράταξη του κ. Αγγελίδη), όπως προκύπτει από την απόφασή του με αριθμό 135/2013, την «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του χώρου του πρώην στρατοπέδου Εμμ. Παπά του Δήμου Σερρών».

Κατά της παραπάνω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σερρών, η δημοτική κίνηση «διάβαση πεζών» κατέθεσε στις 3 Απριλίου 2013 προσφυγή ζητώντας την ακύρωσή της.

Ο λόγος της προσφυγής (πέρα από τους όρους πολεοδόμησης που θα γίνουν μελλοντικά αντικείμενο εξέτασης άλλης διαδικασίας) βρίσκεται στο άρθρο 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 και στην παρ. 1, όπου αναφέρει: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό», κάτι που ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν υπηρετούν με την συγκεκριμένη απόφαση. 
Απαξιώνεται η περιουσία του Δήμου Σερρών και ζημιώνονται οικονομικά οι δημότες του

–  επειδή τμήμα 20.000 τ.μ. περίπου του πρώην στρατοπέδου Εμμ. Παπά που ανήκει στην πλήρη κυριότητα του Δήμου Σερρών, εξαιρέθηκε χωρίς αιτιολόγηση από την υπό πολεοδόμηση έκταση, παρ’ όλο που μέσα σ’ αυτό ορίζονται χρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι της πολεοδόμησης.

–  επειδή δύο μεγάλα τμήματα γης συνολικής έκτασης 20.000 τ.μ. περίπου,  ιδιοκτησίας Δήμου Σερρών,  συμπεριελήφθησαν μεν στην μελέτη, πλην όμως δεν αποδίδεται, κατά παράβαση του νόμου, στον ιδιοκτήτη Δήμο Σερρών πολεοδομημένος χώρος,

–  επειδή ο Δήμος Σερρών υποχρεώνεται από τον νόμο να επιβαρυνθεί οικονομικά όλες τις μελέτες πολεοδόμησης (από το 2006 μέχρι και σήμερα έχει πληρώσει σε διάφορες μελέτες περισσότερα από 120.000 ευρώ και ακόμη δεν έχει αποκτήσει οριστική μελέτη πολεοδόμησης). Επίσης είναι υποχρεωμένος  από τον νόμο να κατασκευάσει όλες τις υποδομές που απαιτούνται στην υπό πολεοδόμηση περιοχή, όπως αγωγούς δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων, δρόμους, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρους πρασίνου και κοινής ωφελείας πλατείες, σχολεία, ΚΑΠΗ, πολυιατρεία κ.α.. Υποδομές που έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος και φυσικά θα επιβαρύνουν τους δημότες όλου του «Καλλικρατικού» Δήμου Σερρών, σε μια εποχή μάλιστα που ο Δήμος δεν έχει οικονομικούς πόρους να διαθέσει γι’ αυτά τα έργα, αντίθετα, προσέφυγε σε τραπεζικό δανεισμό για να αποπληρώσει χρόνιες οφειλές προς τρίτους (εμπόρους, προμηθευτές κ.α.).

–  επειδή πολλές από τις υποδομές που υποχρεώνεται να κατασκευάσει ο Δήμος Σερρών όπως π.χ. Λύκειο ή Πολυιατρείο ή Αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν εξυπηρετούν καμιά κοινωνική αναγκαιότητα, αφού στην περιοχή, πολύ κοντά στην υπό πολεοδόμηση περιοχή υπάρχουν και λειτουργούν, χρόνια τώρα όλα τα σχολεία στις νέες περιοχές του Αγίου Γεωργίου (1ο Λύκειο και 5ο Δημοτικό) και στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Ν. Κηφισιά-Σιγή (6ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο), το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών και Αθλητικοί χώροι.

–  επειδή ο τρόπος που αντιμετωπίζονται  οι δύο υπό πολεοδόμηση περιοχές δηλαδή του πρώην στρατοπέδου «Εμμ. Παπά» και του οικισμού Αγίου Ιωάννη, αντιβαίνει τις αρχές πολεοδόμησης,  με αποτέλεσμα να δημιουργεί μελλοντικά προβλήματα άναρχης δόμησης, να απαξιώνεται η περιουσία των ιδιοκτητών, των όμορων ακινήτων και να ζημιώνονται οικονομικά δημότες του Δήμου Σερρών, αφού κάποιοι θα μπορούν να δομούν χωρίς να έχουν συνεισφέρει, όπως ο νόμος ορίζει, σε γη και σε χρήμα.

–  επειδή εκεί ακριβώς που η μελέτη πολεοδόμησης προβλέπει να αποδοθεί πολεοδομημένη έκταση 46.000 τ.μ. περίπου στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, για την κατασκευή κατοικιών, στο όμορο γεωτεμάχιο, συνολικής έκτασης 10.108 τ.μ.  ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2975/2036/20-5-1966 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 98/22-6-1966 Δ’ τεύχος και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακληθεί, ούτε  η έκταση αυτή έχει αποχαρακτηρισθεί, η ανέγερση αγροτικών φυλακών.

Εύλογα διερωτάται κάποιος αν συνάδει  η κατασκευή κατοικιών, σχολείων, νηπιαγωγείων βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΑΠΗ κ.α. δίπλα σε αγροτικές φυλακές.

Ποιος νόμος προβλέπει αυτόν  τον συνδυασμό χρήσεων γης;

–  επειδή τέλος από τις 13/5/2007 υποβλήθηκε αίτηση της δημοτικής κίνησης «διάβαση πεζών» στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας με αίτημα να  χαρακτηρισθούν  τα τρία (3) πρώην στρατόπεδα της πόλης των Σερρών (Κολοκοτρώνη, Παπαλουκά και Εμμ. Παπά) ως ιστορικοί τόποι και των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά ως διατηρητέα, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 12 παρ. 1 του Ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σε συνδυασμό με το Ν. 2039/1992 «περί Κύρωσης της Σύμβασης για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».

Μέχρι σήμερα δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού για το αίτημα της  «διάβαση πεζών», το οποίο αν κάνει δεκτό το αίτημά μας περί χαρακτηρισμού του πρώην στρατοπέδου «Εμμ Παπά» ως ιστορικού τόπου, ανατρέπονται όλα τα δεδομένα.

–  επειδή για τους παραπάνω λόγους ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν «διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό»,

ζητάμε να ακυρωθεί η 135/2013 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.