Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον επαγγελματικό οδηγό μηχανικών Νομού Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον επαγγελματικό οδηγό μηχανικών Νομού Σερρών

Εν όψη έντυπης/ηλεκτρονικής έκδοσης επαγγελματικού οδηγού Μηχανικών Ν. Σερρών, με στόχο την προβολή του επαγγέλματος  και την επαφή του κοινού με το έργο του Μηχανικού, οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον επαγγελματικό κατάλογο προβολής του έργου του Μηχανικού και έχουν αριθμό μητρώου ΤΕΕ και διατηρούν ενεργό επιτήδευμα, μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο email: neserres@tee.gr  μέχρι 28.02.2018.