Προσοχή Απατεώνες: Κάνουν έρανο εν ονόματι των Ατόμων με αναπηρία

Προσοχή Απατεώνες: Κάνουν έρανο εν ονόματι των Ατόμων με αναπηρία

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΟΜΑΜΕΑ-ΚΜ) είναι ο μοναδικός Δευτεροβάθμιος φορέας εκπροσώπησης Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιων Παθήσεων στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και αγωνίζεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε πως στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων που υποστηρίζει ότι διενεργεί έρανο για την ενίσχυση Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, χωρίς να κατονομάζει ποιος Σύλλογος είναι αυτός και ελλείψει οποιουδήποτε νομίμου παραστατικού (άδεια εράνου, διπλότυπες αποδείξεις).

Δεν υποστηρίζονται τέτοιες δράσεις

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιεί ότι οι φορείς-μέλη της δεν υποστηρίζουν ερανική δράση και ουδεμία σχέση έχουν με τέτοιου είδους ενέργειες.