Πρόσωπο με Πρόσωπο: Η ΔΕΥΑ Σερρών θέλει τις προτάσεις σου για την προστασία του νερού

Την 1η Οκτωβρίου στις 5 μμ. στο αμφιθέατρο της ΔΕΥΑΣ Βενιζέλου 139, Σέρρες

Πρόσωπο με Πρόσωπο: Η ΔΕΥΑ Σερρών θέλει τις προτάσεις σου για την προστασία του νερού

“Όσο καλύτερα γνωριζόμαστε, τόσο καλύτερα επικοινωνούμε και καταλαβαινόμαστε, κατανοούμε ο ένας τον άλλον. Έτσι μπορούμε να κτίσουμε μια σχέση καλής θέλησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας”, ξεκινά την ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑ Σερρών, με την οποία καλεί τους πολίτες να έχουν ενεργή συμμετοχή με προτάσεις για την προστασία του νερού.

Η ανακοίνωση-κάλεσμα συνεχίζει αναφέροντας:

Σε αυτό το «πιστεύω» στηρίζεται η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Σερρών για να πετύχει την ορθολογική διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού από τους πολίτες- καταναλωτές. Με απλά λόγια, προσπαθεί οι καταναλωτές να μην σπαταλούν το νερό, να μην το μολύνουν, να μην το ρυπαίνουν.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιδιώκει να εμφυσήσει μια συμμετοχική κουλτούρα στον κόσμο. Οι δημότες να γίνουν ενεργοί πολίτες και να προστατεύουν αυτοί το πολυτιμότερο των αγαθών που λέγεται νερό (πριν να είναι πολύ αργά) από τους ίδιους και από τρίτους!

Για το σκοπό αυτό η ΔΕΥΑΣ υλοποιεί διάφορες δράσεις μέσα στο χρόνο. Οι τελευταίες είναι μέσα από το πρόγραμμα «Υδάτινες Γέφυρες, ενώνουμε την φωνή μας για το νερό» σε συνεργασία με τη ΜΚΟ, MedSOS και την ΕΔΕΥΑ.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Οι επαφές με τον μαθητόκοσμο, τους πολίτες και τους φορείς της πόλης ήταν θετικές και ενθαρρυντικές. Τέθηκαν οι βάσεις για μια ανοιχτή εκδήλωση για τους πολίτες όπου οι τελευταίοι θα μπορούν να καταθέτουν τους προβληματισμούς, τις απόψεις, τις προτάσεις τους ώστε να καταρτησθεί ένα εφαρμόσιμο Σχέδιο Δράσης για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του νερού.

Την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, στις πέντε το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο της ΔΕΥΑΣ (Βενιζέλου 139), οι πολίτες θίγουν με τη  Διοίκηση της Επιχείρησης, εκπροσώπους της MedSOS, της ΕΔΕΥΑ, φορέων αρμοδίων για υδατικά ζητήματα και άλλους, τα πάντα για το πόσιμο νερό. Η γνώμη σου μετράει!

Να είσαι εκεί.