Προσωρινά σχέδια βόσκησης για τις Σέρρες από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Προσωρινά σχέδια βόσκησης για τις Σέρρες από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα

βόσκηση_Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ Δήμητρα εγκρίθηκε η σύνταξη προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για την Αιτωλοακαρνανία, τις Σέρρες, την Ξάνθη και τη Λάρισα.

Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στο Διαύγεια υπό τον γενικό τίτλο: «Αίτημα του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) για συνεισφορά τους στη σύνταξη μελετών στους 52 Νομούς για τα Βοσκοτόπια – Έγκριση υλοποίησης του έργου: «Έρευνα διαχείρισης της βόσκησης στους βοσκότοπους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Σερρών, Ξάνθης και Λάρισας – σύνταξη προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ανά Δήμο», του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους του ΕΛΓΟ Δήμητρα».

Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο θα υλοποιηθεί στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με επιστημονικά υπεύθυνο το Δρ. Παναγιώτη Πλατή και θα έχει διάρκεια 12 μήνες, ο δε προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 180.000 ευρώ.

https://issuu.com/80004/docs/voskisi