Πρόστιμο 85.229 ευρώ στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Σερρών για τον καθορισμό διδάκτρων

, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι σύλλογοι παραβίασαν το νόμο περί απαγορευμένων συμπράξεων, υιοθετώντας πρακτικές καθορισμού τιμών και υπέρμετρους περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών τους.
, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι σύλλογοι παραβίασαν το νόμο περί απαγορευμένων συμπράξεων, υιοθετώντας πρακτικές καθορισμού τιμών και υπέρμετρους περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών τους.

Πρόστιμο ύψους 85.229 ευρώ επιβλήθηκε στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ.) Σερρών, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Παρόμοια πρόστιμα επιβλήθηκαν σε ακόμα τέσσερις αντίστοιχους συλλόγους (Βόρ. Ελλάδας, Κιλκις, Ηρακλείου και Χανίων). 

Τα πρόστιμα, συνολικού ύψους 855.356 ευρώ, αφορούν «τον καθορισμό διδάκτρων και λοιπούς περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών» των ως άνω συλλόγων.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι σύλλογοι παραβίασαν το νόμο περί απαγορευμένων συμπράξεων, υιοθετώντας πρακτικές καθορισμού τιμών και υπέρμετρους περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών τους.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών, με βάση σειρά αποφάσεων/συστάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή/και σχετικές ρυθμίσεις στα καταστατικά, στους κανονισμούς δεοντολογίας και σε άλλα εσωτερικά τους έγγραφα, για χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας, είτε συντόνιζαν τα δίδακτρα που χρέωναν τα μέλη τους (π.χ. ελάχιστη τιμή διδάκτρων, περιορισμοί στη χορήγηση εκπτώσεων), είτε συντόνιζαν άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητάς τους (π.χ. ρήτρες μη ανταγωνισμού, ρήτρες περί της συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, υπέρμετροι περιορισμοί στη διαφημιστική δραστηριότητα), κατά περίπτωση.

Αναλυτικά, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν:

  • 1) Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Νομού Ηρακλείου, 378.902 ευρώ (με συνεκτίμηση ελαφρυντικών περιστάσεων).
  • 2) Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Βόρειας Ελλάδας, 267.084 ευρώ.
  • 3) Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Νομού Σερρών, 85.229 ευρώ.
  • 4) Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Νομού Χανίων, 83.037 ευρώ (με συνεκτίμηση ελαφρυντικών περιστάσεων).
  • 5) Στο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ Νομού Κιλκίς, 41.104 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι εάν μια ένωση επιχειρήσεων δεν είναι αξιόχρεη, υποχρεούται να συγκεντρώσει εισφορές από τα μέλη της, προκειμένου να καλύψει το ποσό του προστίμου.

Πηγή: newsbomb.gr