Πρωταθλητής Κεντρικής Μακεδονίας στους… πολύτεκνους ο Δήμος Ηράκλειας!

πολύτεκνη οικογένειαΗ Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε στο τέλος Αυγούστου, περεταίρω αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδας, που διενεργήθηκε το 2011. Μελετώντας τους Πίνακες των μετρήσεων που αφορούν τον αριθμό των μελών που απαρτίζουν τις οικογένειες, διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος Ηράκλειας εμφανίζεται με τις περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες  (οικογένειες με περισσότερα από 5 μέλη), αναλογικά με τον πληθυσμό, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά έχει 1064 οικογένειες (ποσοστό 14,11%) που έχουν περισσότερα από πέντε μέλη (5,7 μέλη κατά μέσο όρο) σε σύνολο 7.539 οικογένειες που απαρτίζουν τον Δήμο. Ο δεύτερος Δήμος στην Κεντρική Μακεδονία είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο νομό Ημαθίας με ποσοστό πολύτεκνων οικογενειών στο 13,98%. Παρατηρώντας τον Πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι πολύτεκνες οικογένειες στην χώρα είναι σε ποσοστό 7,5%, σε επίπεδο Περιφέρειας το ποσοστό είναι 7,7%, ενώ σε επίπεδο Νομού, στις Σέρρες οι πολύτεκνες οικογένειες αποτελούν το 8,5% του συνόλου των οικογενειών. Στο σύνολο της Επικράτειας «πρωταθλητής» αναδεικνύεται ο Δήμος Ανωγείων στο Ρέθυμνο με ποσοστό πολυτέκνων στο 28,59% (!) και ακολουθούν οι Δήμοι Ερυμάνθου 23,95% και Κάτω Αχαΐας 23,15% του ν. Αχαΐας. Στο σύνολο της Επικράτειας ο Δήμος Ηράκλειας βρίσκεται στην 26η θέση.

Αναλυτικά ο πίνακας με τα στοιχεία για την Κεντρική Μακεδονία εδώ!