Το Πρωτοδικείο επικύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών στον Δήμο Σερρών

Εκλογές-2014-ΣερρώνΤο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σερρών, μετά από δημόσια συνεδρίαση στις 13/6/2014, επικυρώνει το αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων κάθε συνδυασμού που εκλέγονται στο Δήμο Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την επικύρωση του αποτελέσματος υπάρχει χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας να ασκηθεί ένσταση για την οποία θα πρέπει να αποφασίσει το εκλογοδικείο εντός 20 ημερών.

Η συνεδρίαση ορίστηκε με τη με αριθμό 133/2014 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Σερρών σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του ν. 3852/2010.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σερρών «ανακηρύσσει επιτυχόντα τον συνδυασμό «Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων» και επιλαχόντες τους συνδυασμούς «Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης Στέφανος Φωτιάδης», «Εποχή Δημιουργίας Θεόδωρος Μηλίδης», «Διάβαση Πεζών» και «Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών». Ανακηρύσσει Δήμαρχο του Δήμου Σερρών τον υποψήφιο του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων» τον Πέτρο Αγγελίδη του Βασιλείου».

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών

Επίσης όπως αναφέρεται από τις 41 έδρες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερρών ο συνδυασµός «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» καταλαµβάνει 25 έδρες, ο συνδυασµός «∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ» καταλαµβάνει 8 έδρες, ο συνδυασµός «ΕΠΟΧΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΛΙ∆ΗΣ» καταλαµβάνει 5 έδρες, ο συνδυασµός «∆ΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ» καταλαµβάνει 2 έδρες και ο συνδυασµός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ» καταλαµβάνει 1 έδρα.

Επομένως δημοτικοί σύμβουλοι ανακηρύσσονται:
Από τον συνδυασµό “∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ”:
1. ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 1223
2. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 1199
3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 1054
4.ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 1020
5. ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 959
6. ΜΕΡΕΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 913
7. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 864
8. ∆ΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 816
9. ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 787
10. ΚΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 654
11. ΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ – ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ  627
12. ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝΑ 619
13. ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 569
14. ΜΠΙΤΖΙ∆ΟΥ – ΣΑΡΑΚΕΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 564
15. ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 562
16. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 561
17. ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 505
18. ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 397
19. ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 383
20. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 383
21. ΧΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 381
22. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 358
23. ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 350
24. ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 331
25. ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 304
Από τον συνδυασµό: “∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ”:
1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ως επικεφαλής του συνδυασµού
2. ΙΛΑΝΙ∆ΟΥ – ΒΙΛΛΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ1341
3. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 1132
4. ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 1025
5. ∆ΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 998
6. ΧΡΥΣΑΝΘΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 811
7. ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝΑ 719
8. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 752
Από τον συνδυασµό: “ΕΠΟΧΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΛΙ∆ΗΣ”:
1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΗΛΙ∆ΗΣ ως επικεφαλής του συνδυασµού
2. ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 1296
3.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 1196
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 703
5. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 626
Από τον συνδυασµό “∆ΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ”:
1. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως επικεφαλής του συνδυασµού
2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 227
Από τον συνδυασµό: “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ”:
ΚΑΡΥ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως επικεφαλής του συνδυασμού