Προβληματική επιλογή χώρου μεταστέγασης της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών

Προβληματική επιλογή χώρου μεταστέγασης της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών
Νοσοκομείο Σερρών
Νοσοκομείο Σερρών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη κατέθεσαν στην βουλή η Αφροδίτη Σταμπουλή και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την προβληματική μετεστέγαση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών

Περιγράφοντας το πρόβλημα στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι:

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών καλύπτει τις ανάγκες μιας περιφερειακής ενότητας 180.000 κατοίκων και σύμφωνα με το νέο οργανισμό ΦΕΚ 3323/12-12-2012 τ.Β, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1174/7-5-2014 τ.Β, προβλέπεται η ανάπτυξη 400 κλινών στο Νοσοκομείο και 40 στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  Νιγρίτας.

Σταμπουλή ΑφροδίτηΜέχρι στιγμής οι 18 κλίνες της Ψυχιατρικής Κλινικής στεγάζονται στο παλαιό κτίριο του Νοσοκομείου Σερρών στο κέντρο της πόλης σε απόσταση περίπου 2 χλμ από τη θέση του εν λειτουργία νέου Νοσοκομείου και είναι εύλογη η μεταστέγασή τους στο νέο κτίριο. Ως ενδεδειγμένοι χώροι αρχικά προτάθηκαν χώροι που στέγαζαν γραφεία τεχνικών υπηρεσιών και φυσικοθεραπευτήριο, των οποίων η μεταφορά δε δημιουργεί προβλήματα. Οι προτεινόμενοι χώροι βρίσκονται σε  πτέρυγα του ισογείου με δική της έξοδο σε ασφαλή χώρο προαυλισμού. Όμως, επειδή απαιτείται δαπάνη μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τη μετατροπή τους σε θαλάμους νοσηλείας (εγκατάσταση παροχών οξυγόνου, κατασκευή λουτρών κλπ) προκρίνεται ως αναγκαία λύση η στέγαση της Ψυχιατρικής Κλινικής στους θαλάμους των κλινικών Νευρολογικής και Ωτορινολαρυγγολογικής, η μεταφορά της Νευρολογικής σε χώρους της Μαιευτικής-Γυναικολογικής και της ΩΡΛ σε χώρους της Χειρουργικής Κλινικής. Αυτή η επιλογή έχει ως αποτέλεσμα μείωση των κλινών του χειρουργικού τομέα κατά 18 και γενικότερες δυσλειτουργίες στις αναφερόμενες κλινικές, οι οποίες παρά τις ελλείψεις, διατηρούν οριακά επαρκή στελέχωση για την πλήρωση όλων των κλινών που διαθέτουν αυτή τη στιγμή.

Επιπλέον, αν γίνει η επιλογή της στέγασης της ψυχιατρικής κλινικής στους θαλάμους των παραπάνω κλινικών οι νοσηλευόμενοι ψυχικά πάσχοντες, προκειμένου να προαυλισθούν στον πλησιέστερο ανοικτό χώρο θα χρειάζεται να διέρχονται ακριβώς δίπλα από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και για να γίνει αυτό θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια για τη κατασκευή ενός διαχωριστικού.

Συμπερασματικά στην ερώτησή της η βουλευτής Αφροδίτη Σταμπουλή, αναφέρει ότι:

Επειδή η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας απαιτεί την επιλογή, εκτός των άλλων και κατάλληλων χώρων ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ψυχιατρικά τμήματα γενικού νοσοκομείου.

Επειδή κάθε μείωση κλινών και στη συγκεκριμένη  περίπτωση χειρουργικών κλινών, μπορεί να δημιουργήσει  πρόσθετες δυσλειτουργείς όπως π.χ. η παράταση του χρόνου αναμονής για διάφορες κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων, η επιμήκυνση, λόγω έλλειψης κλινών, του χρόνου αναμονής για πολλές κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την υγεία ή και τη ζωή των ασθενών

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Θα εξασφαλισθεί η αναγκαία δαπάνη για να μετατραπούν σε θαλάμους νοσηλείας, οι αρχικά προταθέντες χώροι των τεχνικών υπηρεσιών και του φυσικοθεραπευτηρίου ώστε να χρησιμεύσουν για τη μεταστέγαση της Ψυχιατρικής Κλινικής και να μην υπάρξει οποιαδήποτε μείωση κλινών;
  • Θα διασφαλισθεί η πλήρης ανάπτυξη και των 400 κλινών του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών, όπως προβλέπεται στον οργανισμό χωρίς περικοπές ούτε στο χειρουργικό ούτε σε άλλο τομέα;

 

Οι ερωτώντες/σες Βουλευτές/τριες

Αφροδίτη Σταμπουλή

Χρήστος Μαντάς

Κώστας Ζαχαριάς

Βασιλική Κατριβάνου