Προσλήψεις για τις φυλακές Νιγρίτας, αλλά… άγνωστο με ποιες διαδικασίες

Προσλήψεις για τις φυλακές Νιγρίτας, αλλά… άγνωστο με ποιες διαδικασίες

Φυλακές Νιγρίτας2013-01-23_101009Απαντώντας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Αντ.Ρουπακιώτης σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής Σερρών Αφροδίτη Σταμπουλή μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη λειτουργία καταστήματος κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι εχει εγκριθεί η πρόσληψη 500 υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης και εσωτερικής φύλαξης, αλλά για το πότε θα γίνει ο διαγωνισμός και κυρίως με ποιους όρους δεν δίνει απάντηση

 Συγκεκριμένα ερωτήθηκε ο κ. Υπουργός

  • 1. Πότε θα ξεκινήσει και με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία πρόσληψης των 500 υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης και εσωτερικής φύλαξης
  • 2. Βάση ποίων στοιχείων προέκυψε ο αριθμός των 500 υπαλλήλων και πως θα γίνει η κατανομή τους.

Το ερώτημα της διαδικασίας πρόσληψης των υπαλλήλων δεν απαντάται από τον κ. Υπουργό.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργού έχει ως εξής:

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 5433/24-12-2012 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Α. Σταμπουλή, Τ. Κουράκης και Ζ. Κωνσταντοπούλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτιμώντας το γεγονός ότι η εξασφάλιση της ομαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης της Χώρας υπηρετεί το χρέος της Πολιτείας για τη διασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης με σεβασμό στα δικαιώματα των κρατουμένων και ταυτόχρονα διασφαλίζει το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, παρά τις απελπιστικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, για τη στελέχωσή τους με το απαραίτητο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Με την αριθ. 19/20-6-2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) υπαλλήλων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αριθ.58941/27-06-2012 έγγραφό της προς το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την έγκριση της σχετικής πίστωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ’ αριθ.2/56567/16-11-2012 έγγραφό του ενέκρινε τη δαπάνη των ως άνω προσλήψεων, με τον όρο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στο ν. 3833/2010, όπως αυτός ισχύει. Η δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του για το τρέχον και τα επόμενα έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες δημοσιονομικές δυσκολίες, ο αριθμός των υπό πρόσληψη πεντακοσίων (500) υπαλλήλων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης κρίθηκε απόλυτα αναγκαίος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προκύπτουν στα ήδη υπάρχοντα Καταστήματα Κράτησης από την έλλειψη προσωπικού, λόγω αποχωρήσεων υπαλλήλων για συνταξιοδότηση, καθώς και οι ανάγκες των νέων Καταστημάτων Κράτησης Νιγρίτας και Χανίων.

Η διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων των ανωτέρω κλάδων, πριν την απαγόρευση των προσλήψεων με τις διατάξεις του ν. 3833/2010, γινόταν κατ’ εξαίρεση εκτός ΑΣΕΠ, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σχετική προκήρυξη που καθόριζε τα κριτήρια και τα μόρια τα οποία εξέταζε Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, μέλος του ΑΣΕΠ και τον Γενικό Διευθυντή Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.