Σε εξέλιξη επισκευές 226.450€ στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αγγελίδης-1οΓυμνάσιο Το 1ο Γυμνάσιο Σερρών επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Μερετούδη Δημήτρη και την πρώην αντιδήμαρχο Παιδείας  και νυν Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα.Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την πορεία των εργασιών επισκευής και συντήρησης του 1ου Γυμνασίου Σερρών.

 Ο Δήμαρχος Σερρών φανερά ικανοποιημένος από την πορεία του έργου, εξέφρασε την χαρά του για τους γοργούς ρυθμούς υλοποίησης των εργασιών, επισκευής και  συντήρησης του 1ου Γυμνασίου Σερρών, ενός κτιρίου καλαίσθητου, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο οποίο στεγάζεται το ιστορικότερο σχολείο της πόλης των Σερρών.

 Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, για τις εργασίες που υλοποιούνται, εγκρίθηκε στις 28-07-2011 η επιχορήγηση του Δήμου Σερρών με το ποσό των 430.000€ από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

  • -Ανακαινίζονται τα λουτρά (αγοριών-κοριτσιών).

  Τοποθετούνται:

  • -Νέα εσωτερικά ξύλινα παράθυρα.
  • -Εξωτερικά μεταλλικά παράθυρα.
  • -Νέες δίφυλλες ξύλινες πόρτες αιθουσών (τάξεων).
  • -Οι εξωτερικές ξύλινες πόρτες (θύρες).
  • -Οι ξύλινες πόρτες του κτιρίου.
  • -Ο ανελκυστήρας με τους απαιτούμενους διαδρόμους πρόσβασης κ.λ.π.

Να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος αναδείχθηκε στις 24-04-2012, μετά από διαγωνισμό και υπογράφηκε σύμβαση με το ποσό των 226.450,83€ (με Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

     Με την αριθ. 184/497/28-07-2011, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Σερρών με το συνολικό ποσό των 430.000,00€. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο κωδικό του έργου 2010ΣΕ04860002 της ΣΑΕ 048/6 του Π.Δ.Ε.

     α) Η εκπόνηση της με αριθ. 138/2011 μελέτης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση του 1ουΓυμνασίου Σερρών», πραγματοποιήθηκε στις 06-03-2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 513.639,10€ μαζί με Φ.Π.Α.

    β) Κατόπιν με την αριθ. 134/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου, «Έγκριση της αριθ. 138/2011 μελέτης του έργου: Επισκευή-Συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών προϋπολογισμού 513.639,10€ και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. Ορισμός των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού».

    γ) Αμέσως μετά με την αριθ. 109/2012 και την 279/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών».

    δ) Με την πράξη 55/2012 της Ε.Π.Α.Ε. εγκρίνει την μελέτη «Επισκευή-Συντήρηση του 1ουΓυμνασίου Σερρών» και κοινοποιείται με το αριθ. 23507/02-05-2012 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών.

    ε) Κατόπιν εγκρίνει τη μελέτη «Επισκευή-Συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών» από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και κοινοποιείται με το αριθ. με 41524/19-07-2012 έγγραφο, του Υπουργείου.

   στ) Με την αριθμ. 223/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 24-04-2012 ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην τεχνική εταιρία ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ με έδρα τις Σέρρες (Εμμ. Ανδρόνικου 1).

    ζ) Το αριθ. πρωτ. 10083/12-07-2012 συμφωνητικό του έργου ποσού 226.450,83€ (με Φ.Π.Α. 23%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων με την αριθ. 184/497/28-07-2011, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και έχει προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες.

   η) Στις 07/8/2012 αποστέλλεται ο 1ος Λογαριασμός.

   θ) Στις 23/10/2012 εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών η 1ηπαράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.