Σε ποια σχολεία των Σερρών θα φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα το σχολικό έτος 2018-2019

Σε ποια σχολεία των Σερρών θα φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα το σχολικό έτος 2018-2019

Δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη (22/8) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3580/22.8.2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας που καθορίζει τις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2018-2019 εντός των οποίων θα λειτουργούν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του επικαιροποιημένου θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα του Μέρους Τέταρτου “Δομές Υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφυγόπαιδων” του ν.4547/12.6.2018, όπως ήδη τροποποιήθηκε με το αρ.66 του ν. 4559/3.8.2018.

Τρία σχολεία στις Σέρρες

Σύμφωνα με την Υ.Α., ΔΥΕΠ θα λειτουργήσουν σε 72 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 33 σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στις Σέρρες θα φιλοξενηθούν σε δύο σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση  τα προσφυγόπουλα, από την Δομή Φιλοξενείας στο πρώην ΚΕΓΕ, στο 12 Δημοτικό Σχολείο Σερρών και στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, ενώ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα προσφυγόπουλα θα φοιτήσουν σε τμήματα του Μουσικού Σχολείου Σερρών.

Νηπιαγωγείο εντός του Κέντρου Φιλοξενείας

Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, στο Μέρος Β’ προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, εντός των Κέντρων Φιλοξενίας.

Advertisements