Σεμινάρια περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για τους κατοίκους του Δήμου Νέας Ζίχνης

Δήμος Νέας Ζίχνης_Δημαρχειο_χάρτηςΟ Δήμος Νέας Ζίχνης, στο πλαίσιο του Ε.Π. Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας, υλοποιεί το πρόγραμμα Common Paths in Natura and Ramsar Areas in Strymonas River, συνεργαζόμενος με τους Δήμους Ηράκλειας, Kresna, Simitly και Strumiany.
Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η υλοποίηση δράσης διενέργειας σεμιναρίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στον τοπικό πληθυσμό, για τα οποία έχει γίνει ήδη μια πρώτη συνάντηση των Διοικήσεων των μαζικών φορέων με τον Διευθυντή του Δήμου μας.
Σε συνέχεια αυτής της συνάντησης θέτουμε υπόψη σας τον χρονικό προγραμματισμό και το γεωγραφικό διαχωρισμό των σεμιναρίων, ο οποίος διαμορφώθηκε ως εξής:
 • Νέα Ζίχνη: 1η ημέρα στις 13/05, 2η ημέρα στις 20/05 και θα αφορά στους οικισμούς Νέας Ζίχνης, Αγριανής, Αναστασιάς, Σφελινού, Μεσορράχης και Δήμητρας,  με χώρο διεξαγωγής το Πνευματικό Κέντρο Νέας Ζίχνης
 • Γάζωρος: 1η ημέρα στις 14/05, 2η ημέρα στις 22/05   και θα αφορά στους οικισμούς Γαζώρου, Θολού, Νέας Πέτρας και Αγίου Χριστοφόρου με χώρο διεξαγωγής το Εντευκτήριο  του Γαζώρου
 • Δραβήσκος: 1η ημέρα στις 15/05, 2η ημέρα στις 22/05   και θα αφορά στους οικισμούς  Δραβήσκου, Μαυρολόφου, Μυρρίνης και Μύρκινου,  με χώρο διεξαγωγής τα γραφεία του Πολιτιστικού συλλόγου Δραβήσκου.
 • Αλιστράτη: 1η ημέρα στις 16/05, 2η ημέρα στις 20/05   και θα αφορά στους οικισμούς Αλιστράτης, Αγιοχωρίου, Λευκοθέας Σ. Αγγίστας Σκοπιάς και  Μανδηλίου με χώρο διεξαγωγής το Δημοτικό Κατάστημα Αλιστράτης
 • Νέα Ζίχνη, Γάζωρος, Δραβήσκος, Αλιστράτη 25/05 ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή.
 Η ανάδοχος εταιρία της ανωτέρω δράσης έχει ήδη ολοκληρώσει το σχέδιο του προγράμματος των σεμιναρίων όπου αναφέρονται οι ώρες έναρξης και λήξης, το οποίο και σας αποστέλλουμε.
Λαμβάνοντας υπόψη πως η επιτυχία αυτού του ενδιαφέροντος εγχειρήματος στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και λαμβάνοντας υπόψη το άμεσο και έντονο ενδιαφέρον που επιδείξατε στην προαναφερόμενη πρώτη σχετική συνάντηση, παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας με στόχο τη μαζική παρουσία των πολιτών στα επιμέρους σεμινάρια.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια σας.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
 
COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER
ΔΡΑΣΗ 4.2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
 
1η ημέρα (7 διδακτικές ώρες)
9.00 – 9.30            Προσέλευση – εγγραφές
9.30 – 9.50            Χαιρετισμοί.
9.50 –10.00         Παρουσίαση του Φυσικού Περιβάλλοντος: Το Βιοτικό περιβάλλον, Πανίδα, Βιοποικιλότητα, Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας.
10.00 –10.15       Παρουσίαση του Ανθρωπογενούς, Ιστορικού – Πολιτιστικού, Οικιστικού Περιβάλλοντος.
10.15 –10.30       Περιοχές Προστασίας. Τα Είδη των Προστατευόμενων Περιοχών Γενικά
10.30 –11.00       Περιοχές Προστασίας βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας (Περιοχές Απόλυτης Προστασίας, Περιοχές Προστασίας, Περιοχές Οικοανάπτυξης, Εθνικά Πάρκα, Ειδική Αναφορά στον Προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των Περιοχών Προστασίας του Εθνικού Πάρκου «Υγροτόπου Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του», Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας και διαχείρισης ανά ζώνη του Εθνικού Πάρκου «Υγροτόπου Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του», Θαλάσσια Πάρκα, Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Προστατευόμενα Τοπία, Δάση, Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της φύσης, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Αρχαιολογικοί Χώροι, Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας).
11.50 – 12.10      Διάλειμμα
12.10 – 12.30      Περιοχές Προστασίας βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων (Υγρότοποι διεθνούς σημασίας. Σύμβαση Ραμσάρ, Οι υγρότοποι της Ελλάδας, Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά. Οδηγία 79/409/EEC, Προστασία οικοτόπων – Οδηγία 92/43/ΕΟΚ – Δίκτυο «Φύση 2000» (Natura)).
12.30 –12.50       Ανακύκλωση Απορριμμάτων. Ποια υλικά ανακυκλώνονται; Ποια μπαίνουν στους μπλε κάδους;
12.50 –13.40       Νερό. Ο κύκλος του νερού. Η ρύπανση του νερού. Πηγές Ρύπανσης. Το κόστος του νερού. Προβλήματα νερού σε τοπικό επίπεδο. Ποσότητες υδατικών πόρων και ανάπτυξη της περιοχής. Εφαρμογή στη γεωργία και τον τουρισμό. Σύνδεση ποιότητας και ποσότητας υδατικών πόρων με τις δυνατότητες χρήσης τους. (Ειδικό Θέμα 1. Πόσο νερό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από έναν ταμιευτήρα; π.χ. φράγμα. Ειδικό Θέμα 2. Με το νερό αυτό τι καλλιέργειες μπορούμε να ποτίσουμε ή πόσο μεγάλοι οικισμό μπορούμε να υδρεύσουμε;) Περιορισμοί χρήσεων των υδατικών πόρων λόγω ποιότητας στην Άρδευση και την Ύδρευση. (Ειδικό Θέμα. Εκτίμηση της επίδραση της ποιότητας του νερού άρδευσης στην ανάπτυξη καλλιέργειας τομάτας, μαρουλιού, σιταριού μαλακό, βαμβακιού και αμπελιού).
13.40 – 14.00       Διάλειμμα
14.00 –14.15       Ατμόσφαιρα. Οι αέριοι ρύποι και τα επίπεδα συγκέντρωσης τους στην ατμόσφαιρα. Τα αιωρούμενα σωματίδια. Πηγές Ρύπανσης. Οι Επιπτώσεις της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σον άνθρωπο τα ζώα και τα φυτά. Επιπτώσεις επιλεγμένων ρύπων στα φυτά. Ρύπανση στους εσωτερικούς χώρους.
14.15 – 14.30      Περιβαλλοντική Ευθύνη και Ρύπανση – Συζήτηση.
14.30 – 15.00      Ανάθεση Θεμάτων για επεξεργασία σε ομάδες και οδηγίες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τη δεύτερη ημέρα. Ενδεικτικά:
 1. 1.            Τα απορρίμματα και τα προβλήματα τους,
 2. 2.            Η Αιολική ενέργεια, οφέλη και επιπτώσεις στο περιβάλλον,
 3. 3.            Τα δάση δεν είναι μόνο δέντρα,
 4. 4.            Νερό και Πολιτισμός
 5. 5.            Παγκόσμια Προβλήματα στη διαχείριση του νερού
 6. 6.            Νερό, αιτία κοινωνικών συγκρούσεων.
 7. 7.            Το νερό στην Πόλη
 8. 8.            Το νερό στο Σπίτι, εξοικονόμηση νερού στο σπίτι
 9. 9.            Διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων σε επιλεγμένες βιομηχανίες τροφίμων, πχ φρούτων και λαχανικών, και ατμοσφαιρική ρύπανση,
 10. 10.        Οι περιοχές προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,
 11. 11.        Οι Αρχαιολογικοί τόποι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
 12. 12.        Ο Υγρότοπος της Λίμνης Κερκίνης
 13. 13.        Το πρόβλημα των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
 
2η ημέρα (5 διδακτικές ώρες)
Εργαστήριο. Παρουσιάσεις ειδικών θεμάτων  – συζήτηση:
Δεκάλεπτες ή δεκαπεντάλεπτες παρουσιάσεις των θεμάτων που ανέπτυξε κάθε ομάδα και συζήτηση των συμπερασμάτων, αντιπαράθεση επιχειρημάτων.
 
3η ημέρα (8 διδακτικές ώρες) Κοινή ημέρα για όλους τους συμμετέχοντες
09.00                     Αναχώρηση από Νέα Ζίχνη για Αλιστράτη
09.30 – 11.00      Άφιξη και επίσκεψη στο Σπήλαιο Αλιστράτης
11.00 – 11.30      Καφές
11.30                     Αναχώρηση για Σταθμό Αγγίστας
12.00                     Άφιξη στο Σταθμό Αγγίστας
12.00 – 14.30      Δραστηριότητες στη φύση.
 1. 1.       Η ζωή στο έδαφος και στους θάμνους.
 2. 2.       Οικολογικοί τρόποι αντιμετώπισης των εντόμων και των τρωκτικών
 3. 3.       Ηλιακή ενέργεια και μαγείρεμα. Ο οικολογικός τρόπος μαγειρέματος χωρίς καύσιμα και ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος παρά μόνο με την ηλιακή ενέργεια. Κατασκευή και χρήση απλού ηλιακού φούρνου.
14.30                     Αναχώρηση

15.00                     Άφιξη Νέα Ζίχνη