ΣΕΡΡΕΣ: Κλειστή η οδός Μ.Αλεξάνδρου, αμφίδρομη η Εθν.Αντίστασης για δύο εβδομάδες

Διακόπτεται από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου η κυκλοφορία στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ αμφιδρόμηση της οδού Εθνικής Αντίστασης.
Διακόπτεται από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου η κυκλοφορία στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ αμφιδρόμηση της οδού Εθνικής Αντίστασης.

Διακόπτεται από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου η κυκλοφορία στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ αμφιδρομείται η οδός Εθνικής Αντίστασης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μ. Αλεξάνδρου (από την οδό Αγ. Σοφίας έως και την πλατεία  Εμπορίου) για την χρονική περίοδο από Τετάρτη 18-9-13  και για δύο εβδομάδες έως και την Παρασκευή 4-10-13 για την κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων από τον ανάδοχο του σχετικού έργου της Δ.Ε.Υ.Α Σερρών.

Εξ αιτίας αυτής της παρέμβασης αποφασίστηκε-προς διευκόλυνση των οδηγών των οχημάτων και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης-η αμφιδρόμηση της οδού  Εθν. Αντίστασης.

Στην περιοχή του έργου, όλοι οι κάθετοι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί με την απαραίτητη σήμανση.

Η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση και σήμανση (κυκλοφοριακή και εργοταξιακή) θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου του έργου. Η οργάνωση της κυκλοφοριακής ρύθμισης περιλαμβάνει: την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (κλειστοί οδοί, έξοδος από την πόλη, κλπ.),  προειδοποιητικές πινακίδες για την εκτέλεση του έργου, τοποθέτηση πλαστικών διαχωριστικών κώνων στην οδό  Εθν. Αντίστασης.