ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Αυτοί που μας συκοφαντούν να πουνε την αλήθεια στους Σερραίους

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Αυτοί που μας συκοφαντούν να πουνε την αλήθεια στους Σερραίους

Μπεζεστένι-Σέρρες-seyh-bedreddinΔΗΜΟΣΙΑ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ,  επιτίμου Δικηγόρου Δ.Σ.Σ., πρώην Προέδρου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, Προέδρου Πολιτιστικής Εταιρείας  ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Προς Αξιότιμο κ. Δήμαρχο Σερρών, Αξιότιμο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, Αξιότιμο Πρόεδρο ΔΗΠΕΘΕ Σερρών.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Κατόπιν της  επιστολής του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αντώνη Αναστασιάδη  προς τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.  και Πρόεδρο ΔΗΠΕΘΕ  Σερρών με θέμα: Μη παραχώρηση αιθούσης  θεάτρου Αστέρια για την πραγματοποίηση ημερίδας ή συνεδρίου για τη ζωή και δράση του Σείχη Μπεντρεντίν , που ανέγνωσα  σε τοπικές εφημερίδες και την οποία υποστηρίζει, προφορικά, σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις, σας  γνωστοποιώ με την παρούσα επιστολή μου,  και μέσω Υμών και τους λοιπούς αποδέκτες της, αλλά και τους Σερραίους, που παρα-κολουθούν τα του θέματος Μπενρεντίν,  τα κάτωθι:

Ο λόγος, συνοπτικά,  που επικαλείται ο ανωτέρω σύμβουλος, για τη μη παραχώρηση της αίθουσας,  είναι:

1ον] Ότι:  η  ημερίδα θα αναφέρεται στη δράση Τούρκου Σείχη,  δηλ. του  Μπεντρεντίν, που οι αντίπαλοί του Τούρκοι [ sic –δηλ. επί λέξει, όπως αναφέρει ],  μας έσφαξαν,  μας  εξα-φάνισαν κ.λ.π., κ.λ.π.  Δηλ., όπως παραδέχεται ο σύμβουλος,  κατά λογική ερμηνεία,  ο ίδιος ο  Μπεντρεντίν ήταν αντίθετος  των σφαγέων μας,  αφού  οι  ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ του  διέ-πραξαν αυτά τα εγκλήματα΄.΄.΄. Τώρα γιατί τελικά δαιμονοποιεί  τον Μπεντρεντίν  και τον ταυτίζει με τους αντιπάλους του, σφαγείς μας, είναι κάτι που προσωπικά, αδυνατώ, με την ελάχιστη λογική μου, να εξηγήσω΄.΄.΄.

2ον] Ότι : στην ημερίδα κλήθηκαν, από  εμέ την Σοφία Γεωργιάδου, ως Πρόεδρο των Μου-σικών Οριζόντων και τον Δημήτριο Δημούδη, ως Πρόεδρο  της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ,  να μιλήσουν:

μισέλληνες Τούρκοι , όπως ο Αμερικανός ΧΙΘΛΟΡΟΗ, καθηγητής Πανεπιστημίου,  Τούρκοι καθηγητές  της προπαγάνδας κατά του Ελληνισμού,  δίνοντας την εντύπωση  [με την προσ -κλησή μας ], ότι είμαστε ακόμη ΡΑΓΙΑΔΕΣ…..   [ sic ].

3ον] Ότι:  εμείς οι αιτούντες την ημερίδα,  από την οποία επιστολή του εξαιρεί επιλεκτικά την ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ,  που συνυπέγραψε το κείμενο της αίτησης:  ονομάσα-με τον Μπεντρεντίν κοινωνικό επαναστάτη και σοσιαλιστή για να πετύχουμε τα αλλότρια σχέδιά μας [ sic ].

 

κ. Δήμαρχε

Ο Σύμβουλος αυτός και οι ομοιδεάτες του  [ δικός του και πάλι ο χαρακτηρισμός ομοιδεά-τες  που του τον ανταποδίδω ],   πέραν των προσωπικών ύβρεων και συκοφαντιών εναντίον μας, που επί τετράμηνο μέχρι σήμερα αναμασά,  και πέραν  του συγκεχυμένου του συνοθυ-λεύματος περί θυτών και θυμάτων,  ΚΡΥΒΕΙ από τον Σερραικό λαό την ΑΛΗΘΕΙΑ,   που ως Δημοτικός Σύμβουλος, τότε  [ 2006 ] και τώρα, ΕΓΝΩΡΙΖΕ,  ή ώφειλε να ΓΝΩΡΙΖΕΙ,  δηλ.  ότι:

Ο καθηγητής  Heath W. Lowry  καθώς και ο καθηγητής Αydin Haci Veli,  παντρεμμένος με Σερραία  επιστήμονα-γεωπόνο, πατέρας δύο παιδιών και μόνιμος κάτοικος Σερρών, άνω της δεκαετίας, προεινόμενοι από εμάς για επιστημονική ημερίδα για τονΜπεντρεντίν,  ήταν επίσημοι προσκεκλημένοι ομιλητές, στο Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο,  που διοργα-νώθηκε από τον Δήμο Σερρών,  από  6-9 Απριλίου του 2006, στο Τ.Ε.Ι Σερρών, επί Δημαρ-χίας του κ. Ιωάννη Μωυσιάδη, με Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας την κ. Δέσποινα  Ιλα-νίδου, και δημοτικό σύμβουλο, τον ίδιο,  διαρρηγνύοντα τα ιμάτιά του σήμερα,  Αντώνη Αναστασιάδη, χωρίς ουδεμία διαμαρτυρία τότε εκ μέρους του, ή κάποιου άλλου , ή κά-ποιας άλλης συμβούλου,  ότι δηλ.,  οι ανωτέρω επιστήμονες,  είναι μισέλληνες, ή φορείς  όποιου άλλου  κακού    εναντίον της πατρίδας μας, που κατά σχιζοειδή φαντασίωση   μπο-ρεί να φαντασιωθεί κάποιος,   επιρρεπής σε παρεμφερείς φαντασιώσεις. Διότι εάν πράγ-ματι ήταν οι άνω καθηγητές  τέτοιοι παλιάνθρωποι, δεν θα τους τιμούσε η Δημοτική Αρχή την οποία υπηρετούσαν οι ανωτέρω  [ Αναστασιάδης-Ιλανίδου κ.λ.π.],   αλλά και όλες οι θρησκευτικές-διοικητικές και επιστημονικές αρχές της πόλης μας και όχι μόνο, που διερεύ-νησαν τότε τα της προσωπικότητάς τους,  και τους προσκάλεσαν  στο  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της πόλης μας.

Σημειωτέον  ότι ο Heath  Lowry , όπως διαβάζουμε από το Δελτίο Τύπου του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών Ερευνών, που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα στις 27-29 Σεπτεμβρί-ου 2008,  άνοιξε τιμητικά τη συνεδρία, ως  Οθωμανολόγος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πρίνστον-Αμερικής, προσκεκλημένος της: Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, υπό την χορηγία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, της ΤΕΔΚ  και της Ιεράς  Μητρόπο-λης Δράμας.

΄Οσον αφορά δε, στα του δικού μας Διεθνούς Συνεδρίου του 2006,  επειδή θέμα  του Συ-νεδρίου, που εν τοις πράγμασι, είχε μεγάλη επιτυχία,  με συμμετοχή εκλεκτών Καθηγητών Πανεπιστημίου και διανοούμενων  από Ελλάδα και Εξωτερικό,  ήταν:  Οι Σέρρες και η πε-ριοχή τους από την Οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή , ο Heath W.Lowry, στην εισήγησή του, ως καθηγητής Οθωμανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον Α-μερικής,  αναφέρθηκε και στο ρόλο του Σείχη Μπεντρεντίν, ο οποίος, όπως αναφέρει,  εκτελέσθηκε ως πολιτικός επαναστάτης στην αγορά της πόλης.

Η εισήγησή του καταγράφθηκε στο επίσημο Βιβλίο του Συνεδρίου, που κατέστη πλέον Ιστορία της Πόλης μας.-

Συνεπώς δεν χρειάζεται  η  ελαχιστότητα και αναρμοδιότητά μας, να προσδώσει κανένα χαρακτηρισμό σε κανένα  Μπεντρεντίν  ή άλλο ιστορικό πρόσωπο, όπως ατυχώς ισχυρίζεται ο ανωτέρω, αφού: πέραν των όσων ομοίων χαρακτηρισμών,  περί  κοινωνικού-πολιτικού επαναστάτη του Μπεντρεντίν,  που αναγράφονται από  επαίοντες ΄Ελληνες και  ξένους ι-στορικούς, [  Καφταντζή-Πέννα, Στράτη, Παπακυριάκου, Τζανακάρη κ.λ.π.],  οι ίδιοι ιστορι-κοί χαρακτηρισμοί,  επαναλήφθηκαν και καταγράφηκαν  στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέ-δριο της πόλης μας, και  ως τέτοιο  ιστορικό πρόσωπο πλέον  καθιερώθηκε.  Δηλαδή, στο επιστημονικό Συνέδριο, που κατά τον θεσμικό του ρόλο ως δημοτικού συμβούλου, ΟΙΚΟ-ΔΕΣΠΟΤΗΣ και ΟΙΚΟ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ήταν  ΚΑΙ  οι ανωτέρω .

Το γιατί σήμερα   δεν το θυμάται ο ανωτέρω και οι ομοιδεάτες   του ή ομοιδεάτισές του, όχι μόνο ως  ειδήμονες τάχα  της ιστορίας της πόλης, αλλά και ως ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΕΣ του Συ-νεδρίου  2006, που επίσημα προσκάλεσαν  τον ΧΗΘΛΟΡΟΗ [ sic ], για το ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ, είναι κάτι που πρέπει επιτέλους να  ΠΟΥΝΕ και να εξηγήσουν  στους Σερραίους. Επίσης:

Αν  μετά ταύτα, επιθυμεί  και πάλι ο ανωτέρω να  συνεχίσει να υβρίζει και να συκοφαντεί, ας ξεκινήσει από τον εαυτό του και από τους ομοιδεάτες-ομοιδεάτισές του, που εν συγχορ-δία  μ΄αυτόν,  συνοθούνται   τακτικά στα τηλεοπτικά παράθυρα, για τα σχετικά εις  βάρος  μας   σλιάμ-σλιούμ….

Η εισήγηση  του Ηeath Lowry  είναι στη  σελ.  8 και 32 και του Haci Veli Aydin – που μίλησε για την καπνοφυτεία στις Σέρρες κατά την Οθωμανική περίοδο-στη σελ. 8 και 34  του βιβλί-ου , που περιλαμβάνει τα του Συνεδρίου και  εκδόθηκε  από τον Δήμο Σερρών, δημαρχίας  κ. Μωυσιάδη. Το συνέδριο του Δήμου, ειδικότερα  συνέδραμε,  πλην της Επιστημονικής Κοινότητας, η τότε Νομαρχία Σερρών, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Σερρών, του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, του Ε.Β.Ε.Σ. και όλοι οι πνευματικοί και επιστημονικοί φορείς του Νομού, με προεξέχοντα της τιμητικής Επιτροπής του Συνεδρίου  του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας Σερρών  κ.κ. Θεολόγου.

Τα ονόματα αναλυτικά όλων των ανωτέρω φορέων  καταγράφονται στο προαναφερθέν Βιβλίο Πρακτικών του Συνεδρίου.

Πού λοιπόν, βρίσκεται το δικό μας έγκλημα,  ως αιτούντων, που από το εγκυρότερο επι-στημονικό συνέδριο αντλήσαμε τα ονόματα  δύο ειδημόνων  καθηγητών,  να μιλήσουν σε επιστημονική ημερίδα ΞΑΝΑ για το ίδιο θέμα,  δηλ. για τον  Μπεντρεντίν ΄.΄.΄.

 Κάποιοι λοιπόν, από αυτούς,  που ανέδειξαν ΠΡΩΤΟΙ και ΚΑΘΙΈΡΩΣΑΝ και τυπικά   ιστορι-κά,  τον Μπεντρεντίν από το 2006,  πράττοντες ΑΡΙΣΤΑ,  αφού   σέβονται την συνολική ιστο-ρία της πόλης μας,  δεν  μπορούν  ΣΗΜΕΡΑ να κρύβουν  από ιδιοτελή προσωπική σκοπι-μότητα, το γεγονός αυτό και να υβρίζουν  τους επόμενους σεβόμενους την ίδια ιστορία, δηλ. εμέ και τους συνυπογράψαντες όμοιο αίτημα επιστημονικού συνεδρίου-ημερίδας.

Κύριε Δήμαρχε

Με προσωπικό μου κείμενο,  προς την τοπική εφημερίδα Σερραικό Θάρρος, που δημοσίευ-σε την 1.10.2014 και  προς την τοπική εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, που επίσης δημοσίευσε την 6.10.2014, με την ευκαιρία φιλικής επίσκεψης Τούρκων Επιστημόνων στη πόλη μας, που επέδειξαν ενδιαφέρον και για τον Μπεντρεντίν, σας  ρώτησα δημοσίως,  ρητορικά   [ διότι για μένα η απάντηση πρέπει να είναι δεδομένη ], αν μπορεί  να τοποθετηθεί αναμνη-στική επιγραφή, στο σημείο απαγχονισμού του,  από τους τότε Οθωμανούς κατακτητές μας. Και αναρωτήθηκα, αν όχι για ηθικούς πολιτιστικούς λόγους [ που κατά την προσωπική μου γνώμη και μόνο θα έπρεπε], τουλάχιστον ωφελιμιστικά, προς όφελος της αγοράς, αν μπο-ρούσε να τοποθετηθεί στο σημείο απαγχονισμού του, μία πλάκα υπενθύμισης  του γεγονό-τος αυτού.

Παρενθετικά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, που δημόσια εξέφρασα τις απόψεις μου και δούλεψα αμισθί πάντα, μέσω  πολιτιστικών φορέων και οργανισμών,  αλλά και ατομικά, για όφελος  της πόλης. [ Πρότασή μου για Βαλκανικό Μουσικό Φεστιβάλ με πρόσκληση επισήμων φορέων από Βαλκανικές χώρες-Σύνταξη εκ μέρους μου σχετικού πολυσέλιδου Καταστατικού, πολύμηνες κοπιώδεις  ενέργειές μου,  που τελικά δεν ευοδώ-θηκαν,  από την αδράνεια τοπικών παθητικών ταγών, που ενώ συνυπέγραψαν το Καταστα-τικό του Φεστιβάλ,  επί του πρακτέου δεν είχαν καμμία διάθεση για την πραγματοποίησή του .Πάντα τα ανωτέρω αλλά και λοιπές , για την πόλη δραστηριότητές μου εκτίθενται στα Βιβλία: ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,  που εκδό-θηκαν από την πολιτιστική μας εταιρεία Μουσικοί Ορίζοντες. Υπενθυμίζω επίσης   προσω-πική μου αγωγή και έξοδα για  τη διατήρηση του πρώην Στρατιωτικού Φούρνου,  επί της ο-δού  Γ. Παπανδρέου,  ως ΠΑΡΚΟΥ κ.λ.π. ].  Φυσικά  οι ενέργειές μου αυτές, αλλά και η έκ-φραση των απόψεών μου, επ΄ωφελεία της πόλης μου,  θα συνεχισθούν, όποτε το κρίνω αναγκαίο,  χωρίς να εκβιάζομαι από καμμία ύβρη και συκοφαντία.

Για το θέμα Μπεντρεντίν λοιπόν κ. Δήμαρχε, εξέφρασα το κατ΄εμέ αυτονόητο. Κατά τη δική μου όμως οπτική γωνία, τον πρώτο λόγο στην πρότασή μου είχε η αγορά. Η οποία όμως  α-γορά,  αποφάσισε, για τους δικούς της [ ΄,΄,΄,] λόγους, να μη συμμετέχει στην κίνηση αυτή. ΄Εκτοτε όμως , για μένα και την πολιτιστική εταιρεία ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,  που εκπροσω-πώ,  η πρότασή μου κατέστη άνευ αντικειμένου. Διότι εγώ κ. Δήμαρχε  και η πολιτιστική μας εταιρεία, δεν έχουμε τον δικό σας θεσμικό ρόλο που εκπροσωπείτε  την πόλη. Εμείς πράγματι εκπροσωπούμε μόνο τον εαυτούς μας και  ίσως, κάποιους ανθρώπους, που σε-βονται το πολιτιστικό μας έργο, που είναι η  ειρήνευση των ανθρώπων και των γειτονικών  μας  λαών,  μέσω της επιστήμης και του μουσικού μας πολιτισμού. Συνεπώς  ουδόλως με απασχολεί  πλέον,  αν θα τοποθετηθεί ή όχι κάποια αναμνηστική πλάκα,  ή αν θα γίνει ή όχι κάποιο συνέδριο, υπέρ και προς όφελος. της αγοράς,  που δεν το θέλει, ή που δεν την αφή-νουν κάποιοι να το θέλει. ΄Αλλωστε  χορτάσαμε από  λάσπη για χάρη της΄.΄.΄. .

Εσείς όμως κ. Δήμαρχε, την αγριλιά  του  Μανώλη  Γλέζου,  ενός άλλου σύγχρονου  πλέον, παγκόσμιου  επίσης συμβόλου Ειρήνης, μπορείτε, όχι μόνο χάριν της αγοράς αλλά και της ίδιας της ειρήνης της  πόλης να τη φυτεύσετε. Δηλ. να πραγματοποιήσετε το αίτημα υπεν-θύμισης της μνήμης Μπεντρεντίν. Το δικαίωμα αυτό σας το δίνει ο θεσμικός σας ρόλος.

Εγώ θα αρκεσθώ, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πολιτιστικής μου πρότασης, και να σας υπενθυμίσω το ποίημα του Μανώλη Γλέζου, ένα από τα πάμπολλα, που περιέχονται    στο βιβλίο του η Συνείδηση της Πετραίας Γης, που στις 3.11.1997 παρου-σιάσθηκε στη Δ.Κ. Βιβλιοθήκη Σερρών, και που σχετίζεται με το θέμα μας. Δηλ. με το τί θέ-λει  και το τί μπορεί ν’ αφήσει ο καθένας μας,  στην επίγεια,  πρόσκαιρη διαδρομή του:

Πάντοτε μου άρεσε να λύνω τις πρυμάτσες της ακινησίας.

Στόχους μου, νάχω τους απέραντους ωκεανούς, πέρα από κάθε Ιθάκη.

Όταν, από τα πολλά ταξίδια, κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν σημάδια,

Μιαν αγριλιά μου μένει, σκέφθηκα, να φυτέψω, να ηρεμήσω με το λαδάκι της ηρεμίας της, τις πληγωμένες ψυχές.

Λίγοι αφήνουν έναν ΤΑΦΟ. Πιο λίγοι ένα ΟΝΟΜΑ.

Θ’ αφήσω πίσω μου μια ΡΙΖΩΜΕΝΗ ΕΛΙΑ.

ΣΟΦΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ