Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Σερρών: Αποτελέσματα των εκλογών – υψηλή συμμετοχή

Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Σερρών: Αποτελέσματα των εκλογών – υψηλή συμμετοχή

Με 470 εγγεγραμμένα μέλη από όλο το Νομό Σερρών, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την ημέρα ίδρυσης του Σωματείου, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Σερρών.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή και σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει πρωτόγνωρο πλήθος και ποικιλία ιδιοτήτων, ειδικοτήτων και προελεύσεων από όλο τον Νομό Σερρών .

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την τελική καταμέτρηση είναι :

 

Τονίζουμε ότι το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκροτηθεί στην πρώτη συνεδρίαση του, σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, που θα συγκληθεί μέσα σε 10 ημέρες από την ανακήρυξη των μελών του ΔΣ από την εφορευτική επιτροπή, με μυστική ψηφοφορία.