Στο Δήμο Σιντικής μαζεύουν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα

Στο Δήμο Σιντικής μαζεύουν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα

Ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα, από τον Δήμο Σιντικής, η απόσυρση όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. Υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος απόσυρσης είναι ο Δήμος Σιντικής, ο οποίος συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων. Μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό.

Οχήματα-Σιντική-απόσυρση-002Ο εντοπισμός, η καταγραφή και η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων γίνεται με βάση το ΠΔ 116/2004, το οποίο ορίζει τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Αν εντός 45 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, ο ιδιοκτήτης του δεν το μετακινήσει σε ιδιωτικό χώρο, τότε το όχημα περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου και στη συνέχεια προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής.

Ο Δήμαρχος Σιντικής κ. Φώτιος Δομουχτσίδης, σχετικά με το πρόγραμμα απόσυρσης τόνισε: «Τα περισσότερα από τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστίες μόλυνσης. Με την απόσυρσή τους συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα εξοικονομούμε περισσότερες θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους του δήμου μας».

Το μέτρο θα επεκταθεί σύντομα σε όλη την επικράτεια του Δήμου.