Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Σερρών Θεολόγος

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Σερρών Θεολόγος

Τον Μητροπολίτη Σερρών Θεολόγο και προσκυνητές από τις Σέρρες και τη Βοιωτία δέχθηκε ο Πατριάρχης Θεόφιλος.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Δευτέραν, 8ην / 21ην Αυγούστου 2017, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρών κ. Θεολόγoν, ηγούμενον 50μελούς προσκυνηματικής ομάδος της Θεοσώστου Μητροπόλεως αυτού, ομού μετά μικράς ομάδος προσκυνητών της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λειβαδείας.

Την ομάδα ταύτην εκαλωσώρισεν ο Μακαριώτατος, υπογραμμίζων την σημασίαν της δυνάμεως, την οποίαν αντλούν από την προσκυνηματικήν επίσκεψιν –θεωρίαν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα, τα οποία διασφαλίζουν την ταυτότητα του γένους ημών, του έθνους ημών, έθνους του Χριστού, έθνους της Εκκλησίας, το οποίον αδίκως πολεμούν τα σύγχρονα ρεύματα, ιδία της Παγκοσμοιοποιήσεως.

Τον Μακαριώτατον ηυχαρίστησεν εξ ονόματος των προσκυνητών ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών διά την επίσκεψιν και διά τους λόγους της σοφίας Αυτού και εμπειρίας Αυτού εις την Σιωνίτιδα Εκκλησία και τα Πανάγια Προσκυνήματα, εις τα οποία αφιερώθη εκ νεότητος Αυτού.

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε διά τους λόγους τούτους τον Μητροπολίτην Σερρών και διά την φιλοξενίαν νέων του ποιμνίου του Πατριαρχείου εις τας κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως αυτού και εζήτησεν, ει δυνατόν, να αποστείλη μαθητάς εκ της Μητροπόλεως αυτού εις την αναδιοργανουμένην Σχολήν της Αγίας Σιών.