Συγκρότηση προεδρείου στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών.

Συγκρότηση προεδρείου στο Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΠΕ.ΣΕΡ), το οποίο προέκυψε από τις εκλογές του συλλόγου που διεξήχθησαν για πρώτη φορά μετά την ίδρυσή του στις 8 Οκτωβρίου 2016.

Η συγκρότηση έλαβε χώρα το Σάββατο 29 Οκτωβρίου μεταξύ των πέντε (5) πρώτων σε σταυρούς υποψηφίων και έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος : Φλαμούρης Πασχάλης
  • Αντιπρόεδρος : Κοτρώνης Παναγιώτης
  • Γενικός Γραμματέας : Παπαδίκης Νίκος
  • Ταμίας : Μουρατίδης Αναστάσιος
  • Μέλος : Καμήλαλης Δημήτρης

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι 2ετής

Επίσης εξελέγη 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους

  • Μερτζάνη  Χρήστο
  • Κούτουρλη Στέργιο
  • Μήσιο Μιχάλη