Σύλλογος Γυναικών Νέου Σκοπού: Κάλεσμα οργάνωσης ενάντια σε κάθε είδους βία σωματική, λεκτική, ψυχολογική.

Σύλλογος Γυναικών Νέου Σκοπού: Κάλεσμα οργάνωσης ενάντια σε κάθε είδους βία σωματική, λεκτική, ψυχολογική.
  • 25 Νοεμβρη: Διεθνής μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
  • 25 Νοέμβρη 1942: Μέρα αντίστασης του Γοργοποτάμου.

Ο Σύλλογος Γυναικών Νέου Σκοπού καλεί με αφορμή τις επετείους της αντίστασης και της μέρας κατά της βίας των γυναικών να οργανωθούν αγωνιστικά ενάντια σε κάθε είδους βία σωματική, λεκτική, ψυχολογική.

Τα κοινωνικά αίτια που ευθύνονται για την γέννηση της βίας κατά των γυναικών δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα από κανένα πολιτικό κατεστημένο, καμία κυβέρνηση δεν έχει προσπαθήσει να εξασφαλίσει τους όρους κοινωνικής και οικονομικής ανεξαρτησίας της γυναίκας.

Πολλές γυναίκες αφήνοντας πίσω την κόλαση του πολέμου, καταλήγουν στην κόλαση της προσφυγιάς, της οικονομικής εκμετάλλευσης και του trafficking.

Οι γυναίκες έχουν αποδείξει όπως τότε, έτσι και σήμερα πως οργανωμένες μπορούν να αντισταθούν στην βαρβαρότητα και την εκμετάλλευση της σύγχρονης κοινωνίας και των καταπατητών τους.

Το διοικητικό Συμβούλιο

Σύλλογος Γυναικών Νέου Σκοπού