ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ»: Δημόσια απάντηση στην επιστολή του Δημάρχου Εμμ. Παππά με θέμα «Ζητούνται προτάσεις»

Εμμανουήλ Παππάς-χωριό-αέροΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Χαρακτηρίζουμε απαράδεκτη την –με αριθ.πρωτ. 4443/12-3-2013- επιστολή σας προς το Τοπικό Συμβούλιο Εμμ. Παππά ( βλ. έγγρ 1) για τους παρακάτω λόγους:

 1. Η ευθύνη εκπόνησης μελέτης και τεχνικών προτάσεων για την λήψη μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής ανήκει αποκλειστικά στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, της οποίας προΐστασθε.
 1. Το Τοπικό Συμβούλιο, εκφράζοντας τις ανησυχίες των κατοίκων και του Συλλόγου μας από την επιβάρυνση της περιοχής από την εγκατάσταση του φωτ/κού πάρκου και από τις χωματουργικές εργασίες που  προηγήθηκαν, είχε την υποχρέωση να ζητήσει με την επιστολή του την λήψη των αναγκαίων μέτρων από εσάς. Το γεγονός ότι (6) έξι ρέματα διασχίζουν την περιοχή του πάρκου και καταλήγουν σε χείμαρρο, ο οποίος διαπερνά το κέντρο του χωριού, το οποίο ήδη έχει πλημμυρίσει 3(τρεις) φορές τα τελευταία χρόνια με ανυπολόγιστες καταστροφές θα έπρεπε ήδη να σας έχει ευαισθητοποιήσει για την εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης.
 2. Συνεπώς, η ερώτηση προς το Τοπικό Συμβούλιο «Ποιο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας  προτείνετε» είναι τουλάχιστον άστοχη, αν δεν είναι ειρωνική. Με βάση την ερώτηση, συμπεραίνουμε ότι εσείς προσωπικά και η Τεχνική σας Υπηρεσία δεν κρίνετε απαραίτητη την εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης. Σας ενημερώνουμε ότι θα έχετε την απόλυτη –πολιτική και νομική- ευθύνη, ως συλλογικότητα και ατομικά,  για την υλική αποζημίωση των κατοίκων από πιθανές καταστροφές που θα προέλθουν από αμέλεια σας.
 3. Αναφορικά με τον προϋπολογισμό των έργων που ζητά το Τοπικό Συμβούλιο, μας είναι ακατανόητο να αποφασίζετε αυθαίρετα το κόστος τους στο ποσό των 11.190 €, χωρίς προηγουμένως να έχει εκπονηθεί η απαιτούμενη μελέτη και χωρίς καν να γνωρίζετε –όπως φαίνεται από την επιστολή σας- ποιά έργα απαιτούνται.
 4. Σε σχέση με το ποσό των 37.301,10 € που ισχυρίζεστε ότι έχετε εισπράξει από το μίσθωμα της έκτασης για το φωτ/κό πάρκο, θα σας συμβουλεύαμε να το καταθέσετε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να μην το ξοδέψετε είτε με την μορφή «δώρου» προς την Τοπική Κοινότητα είτε για άλλες δραστηριότητες του Δήμου (και μάλιστα χωρίς απόφαση Δημ. Συμβουλίου) γιατί  η έκταση είναι εκμισθωμένη και από το Δημόσιο και από εσάς στην εταιρία (βλ. προτελευταία παράγρ. έγγρ 2 & έγγρ 3). Συνεπώς, κάποιος από τους δύο θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα στην εταιρεία ως «αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα», και -πολύ φοβόμαστε πως- αυτός θα είναι ο Δήμος με δική σας υπαιτιότητα.
 5. Η ευθύνη για την διπλή εκμίσθωση και την κατοχύρωση της έκτασης ως «Δασική-Δημόσια» βαραίνει εσάς προσωπικά και το Δασαρχείο Σερρών. Η πεποίθησή σας ότι «οι επενδύσεις θα πρέπει να συνεχίσουν την διαδικασία υλοποίησής τους χωρίς να τίθενται άλλα εμπόδια στους επενδυτές» (βλ. τελευτ. παράγραφος έγγρ. 2) είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν πολλαπλές διαπιστωτικές πράξεις του Δημοσίου (βλ. έγγρ 4) και να κατοχυρωθεί η έκταση ως ΔΗΜΟΣΙΑ (απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση της εταιρείας ) χωρίς κανένα «εμπόδιο» στην «επένδυση» από μέρους σας, χωρίς καμία ανάληψη ένδικων μέσων προσβολής του χαρακτηρισμού από μέρους σας, όπως είσαστε υποχρεωμένος να πράττετε ως υπερασπιστής των συμφερόντων και της περιουσίας του Δήμου.
 6. Η μοναδική πρωτοβουλία σας (βλ. έγγρ 5), στο οποίο ζητάτε «την απαλοιφή της λέξης ΔΗΜΟΣΙΑ» από την χαρακτηριζόμενη έκταση είναι άνευ οποιασδήποτε σοβαρής νομικής αξίας και δεν εμπόδισε το Δημόσιο να συνεχίσει να εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις χαρακτηρίζοντας την έκταση «Δημόσια» (βλ.έγγ 4, μεταγενέστερα του δικού σας εγγράφου έγγραφα του Δημοσίου), χωρίς δυστυχώς καμία δική σας ενέργεια κατά αυτών.
 7. Η περιβόητη Δημοπρασία-Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ακυρώθηκε από τον Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Μακ.-Θράκης γιατί δεν υπήρχε (πώς θα μπορούσε άλλωστε;) έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας (βλ. έγγρ 6, σελ 7).Ωστόσο, η Δημοπρασία απέκτησε τυπική νομιμοποίηση λόγω της ανεξήγητης εκπρόθεσμης κοινοποίησης της ακύρωσης στον Δήμο από την Αποκεντρ. Διοίκηση.
 8. Το Δασαρχείο δεν εμπόδισε με ένδικα μέσα την Δημοπρασία του Δήμου για χαρακτηρισμένη Δημόσια έκταση ως όφειλε. Περιορίστηκε να στείλει έγγραφη διαμαρτυρία στον Δήμο, η οποία δεν λήφθηκε υπόψη.
 9. Η συγκρότηση Επιτροπής Οριοθέτησης και Αποτερματισμού ΑΦΟΥ εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην έκταση με διπλή εκμίσθωση δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τις προηγηθείσες εξόφθαλμες  παραλείψεις σας.
 10. Η αντίθεσή μας στην υλοποίηση των έργων (βλ. έγγρ 7 Υπόμνημα) έχει ενδυναμωθεί και από την –τουλάχιστον- ατυχή πρωτοβουλία σας να ασκήσετε μήνυση στον πρόεδρο του Συλλόγου «Καταφύγιο Εμμ. Παππά» γιατί κατήγγειλε την πανθομολογούμενη αδιαφάνεια όλης της διαδικασίας. Συμπαραστεκόμαστε στον συνδημότη μας και αναμένουμε με ενδιαφέρον την δίκη.
 11. Προσπαθούμε ακόμα να κατανοήσουμε τις παρακάτω αντιφατικές θέσεις σας αναφορικά με το έργο και αδυνατούμε:

 

 • «Θα πρέπει να λυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων πριν προχωρήσουν στην υλοποίηση των επενδύσεων»
 • «Η διαδικασία εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης εκ μέρους του Δήμου θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα στην κατοχύρωση των ορίων της δημοτικής έκτασης»
 • «Μας ενημέρωσε (η εταιρεία) ότι θα συμμετέχει και στις δύο διαδικασίες εκμίσθωσης της έκτασης καταβάλλοντας τόσο το αντίστοιχο αντάλλαγμα χρήσης (ως η έκταση να ήταν Δημόσια Δασική), συμμετέχοντας όμως παράλληλα και στον πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης της έκτασης που προκηρύχθηκε από τον Δήμο»
 • «οι επενδύσεις θα πρέπει να συνεχίσουν την διαδικασία υλοποίησής τους χωρίς να τίθενται άλλα εμπόδια στους επενδυτές»

Επειδή η ιδέα της πανελλαδικής πρωτιάς για το ύψος του μισθώματος είναι από τα κύρια επιχειρήματά σας, θα θέλαμε να προσθέσουμε και άλλη μία πανελλαδική πρωτιά σας.

Υποψιαζόμαστε ότι είστε ο μοναδικός Δήμαρχος πανελλαδικά που περιφρόνησε τόσο βάναυσα τις 3(τρεις) ομόφωνες αποφάσεις κατά του έργου που πήρε το Τοπικό μας Συμβούλιο, θεσμικός εκφραστής της τοπικής κοινωνίας του χωριού μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου                          

 «Καταφύγιο Εμμ. Παππά»