ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: Σύμπτωση απόψεων με τον Πρόεδρο του ΕΟΑΝ

Συμπεράσματα από την επίσκεψη του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) κ.Πολιτόπουλου και του μέλους του δ.σ κ.Μπιλίνη στην Π.Ε. Σερρών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:   Σύμπτωση απόψεων με τον Πρόεδρο του ΕΟΑΝ

Διήμερη επίσκεψη (9 και 10-3-2015) πραγματοποίησαν στην ΠΕ Σερρών, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου μας (ΣΥ.ΠΡΟ.ΠΕ.ΣΕΡ.),  ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος και το μέλος του δ.σ. κ. Χαράλαμπος Μπιλίνης.

Από την ανταλλαγή απόψεων με τους δημάρχους κ.κ. Αγγελίδη, Δαϊρετζή και Νόττα, τον αντιπεριφερειάρχη κ.Μωυσιάδη και τον Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΣ κ.Χατζηηλιάδη, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την πορεία υλοποίησης του Νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), όσο και για την προετοιμασία των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων που είναι υποχρέωση των δήμων και προϋπόθεση για να προχωρήσει ο Νέος ΕΣΔΑ.

Ζητούμενο για μας πάντως είναι, κατά πόσο αυτά τα Τοπικά Σχέδια θα εκφράζουν την ουσιαστική θέληση των Δήμων, για  προώθηση της ανακύκλωσης χρήσιμων υλικών, με Δημοτικά Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), προσκομίζοντας μάλιστα σημαντικά οικονομικά οφέλη ή θα είναι απλά προς τυπική κάλυψη της ανάγκης, που προέκυψε από τον νέο ΕΣΔΑ, ο οποίος κατά τα άλλα κατοχυρώνει τον δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Αναδείχθηκε επίσης, ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΕΣΔΑ και να επιταχυνθούν οι προσπάθειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών για :

  • – μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων
  • – διαχωρισμό στην πηγή,
  • – κομποστοποίηση, αξιοποίηση,
  • – ανακύκλωση,
  • – ανάκτηση υλικών, (επαναχρησιμοποίηση)
  • – ταφή υπολειμμάτων,

κάτι άλλωστε που αποτελούν ιδρυτικές αρχές του ΣΥ.ΠΡΟ.ΠΕ.ΣΕΡ.

Υπήρξε επίσης ταύτιση απόψεων σε ότι αφορά στην μείωση της εγγυημένης ποσότητας σύμμεικτων απορριμμάτων που πρέπει να φτάνουν στην υπό κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων Παλαιοκάστρου, την αναγκαιότητα της οποίας εμείς ως Σύλλογος αμφισβητούμε συνολικά.

Οι εκπρόσωποι του ΕΟΑΝ υποσχέθηκαν σε όλους του φορείς με τους οποίους συναντήθηκαν στενή συνεργασία και βοήθεια στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους.

Εν κατακλείδι ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών ( ΣΥ.ΠΡΟ.ΠΕ.ΣΕΡ. ) θεωρεί  τα αποτελέσματα της επίσκεψης  ικανοποιητικά και ότι συνάδουν εν πολλοίς με τις θέσεις του Συλλόγου.