Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν”

Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν”

Στο “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν” (Global Network of Learning Cities) εντάχθηκε ο Δήμος Σερρών από την UNESCO, ύστερα από αίτημά του για συμμετοχή με πρωτοβουλία του Ομίλου UNESCO Σερρών.

Η σχετική απόφαση έγκρισης από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO, που εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας, ελήφθη τον Φεβρουάριο του 2016 και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Σερρών να συμμετέχει σε ένα δυναμικό δίκτυο που στοχεύει στην υποστήριξη και επιτάχυνση πρακτικών δια βίου μάθησης. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει οριστεί εκπρόσωπος του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο ο κ. Κωνσταντίνος Καρπουχτσής, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας.

Στόχος της UNESCO, μέσα από το συγκεκριμένο Δίκτυο για το οποίο πάνω από 1.000 πόλεις από όλον τον κόσμο έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, είναι η διαμόρφωση  ενός παγκόσμιου δικτύου πόλεων που θα κινητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σχετικά με την προώθηση ευκαιριών μάθησης και εξέλιξης για τους πολίτες τους.

Συγκεκριμένα, το Δίκτυο στοχεύει στη προώθηση της δια βίου μάθησης μέσα από την υλοποίηση πρακτικών στην εκπαίδευση, που ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους ενήλικες, στην ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ των πόλεων-μελών του Δικτύου, καθώς και στη συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, δίκτυα και άλλους φορείς που προωθούν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στις πόλεις. Μέσω του Δικτύου υλοποιούνται επίσης προγράμματα εκπαίδευσης για οικογένειες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο “Διεθνές Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν” συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα που η πόλη πρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την παροχή ευκαιριών μάθησης για όλους τους πολίτες.