Σύμπραξη Δήμου Σερρών και Νοσοκομείου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού

Εμμανουηλίδης-Αγγελίδης_2013«ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 1.762.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ».

 «Η συνεργασία του Δήμου Σερρών με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της προσπάθειας μας να βοηθήσουμε τους διάφορους τοπικούς φορείς να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό τη γενικότερη ωφέλεια των πολιτών μας».

 Τα παραπάνω τόνισε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησαν ο Δήμαρχος Σερρών με τον διοικητή του Νοσοκομείου κ. Ξενοφώντα Εμμανουηλίδη τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

Στη συνέντευξη ανακοίνωσαν την έγκριση 1.762.000 ευρώ από τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, για την εγκατάσταση Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας στο Νοσοκομείο Σερρών.  

Να σημειωθεί ότι μετά από πρωτοβουλία του Διοικητή του Νοσοκομείου Σερρών κ. ΕμμανουηλίδηΞενοφών  ο Δήμος Σερρών και το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση στις 27-6-2011 και στη συνέχεια ο Δήμος Σερρών υπέβαλλε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, πρόταση με τίτλο «Εγκατάσταση Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας(ΣΗΘΥΑ) σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης με χρήση φυσικού αερίου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών » , προϋπολογισμού 1.845.000 ευρώ.

 

Ο λόγος που υπέβαλε ο Δήμος Σερρών τη συγκεκριμένη πρόταση ήταν γιατί διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α.

 Ακολούθησε μια επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, εστάλησαν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία. Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί το μεγάλο ενδιαφέρον και οι παρεμβάσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου για την προώθηση της πρότασης.

 Ως αποτέλεσμα αυτής της επίμονης προσπάθειας ήρθε η ένταξη της πράξης  από το Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος στις 26/2/2013 με προϋπολογισμό 1.762.320 ευρώ.

Επισημαίνοντας την σπουδαιότητα του έργου ο Δήμαρχος Σερρών δήλωσε:

«Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εν λόγω εγκατάσταση είναι πολλά αφού με τη χρήση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από μία μόνο ενεργειακή πηγή, οδηγώντας σε σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, με επακόλουθη μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπεμπόμενων ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην Αειφόρο Ανάπτυξη».