Συνάντηση του προέδρου του ΤΕΦΑΑ Σερρών με τον πρόεδρο της Ε.Π.Ο.

Συνάντηση του προέδρου του ΤΕΦΑΑ Σερρών με τον πρόεδρο της Ε.Π.Ο.

Στο πλαίσιο του 24ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Κομοτηνή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών κ. Κέλλη Ελευθέριο  και  τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο. κ. Γκιρτζίκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης και οι κ.κ Γεώργιος Γκοδόλιας, καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α..Α., Δ.Π.Θ. και ιατρός της Εθνικής Ομάδας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Νικόλαος Κωφοτόλης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και συνοδεύτηκε από τη διαπίστωση ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία για την  επιστημονική στήριξη του ελληνικού ποδοσφαίρου από τα ΤΕΦΑΑ και συγκεκριμένα από το ΤΕΦΑΑ Σερρών.