Συνεχίζει την λειτουργία της η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, ενώ κλείνουν τρεις άλλες συνεταιριστικές

συνεχίζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών
συνεχίζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας τριών συνεταιριστικών τραπεζών, Δ. Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας, προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, αργά το βράδυ της Κυριακής 8/12 (για να προλάβει το άνοιγμα της Δευτέρας), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που σας μεταδώσαμε το Σάββατο (7/12) σύμφωνα με τις οποίες από τις έξι Τράπεζες που προσπάθησαν να ανακαιφαλαιοποιηθούν οι δύο (τελικά τρεις) δεν τα καταφεραν με συνέπεια να οδηγηθούν σε «λουκέτο». Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών (μαζί με της Πελοποννήσου και Ηπείρου)  απέφυγε να είναι μια από αυτές και περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος για την συνέχιση των εργασιών της.

  • Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου είχε «ανοιγμα» € 10.582.000 και με την ανακεφαλαιοποίηση συγκέντρωσε  5.334.197,50€
  • Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας είχε «άνοιγμα» 10.367.000€ + 2.769.000€ και με την ανακεφαλαιοποίηση συγκέντρωσε  5.195.084,64€
  • Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δ.Μακεδονίας είχε «άνοιγμα» 6.135.000€ και με την ανακεφαλαιοποίηση συγκέντρωσε μόλις 324.111€!

Οι καταθέτες των τραπεζών είναι πλήρως εξασφαλισμένοι, καθώς το σύνολο των καταθέσεων -οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ- μεταφέρεται στην Alpha Bank. Οι καταθέτες των τραπεζών είναι πλήρως εξασφαλισμένοι, καθώς το σύνολο των καταθέσεων -οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ- μεταφέρεται στην Alpha Bank.

Μετά την άπρακτη παρέλευση και των τριών προθεσμιών που είχαν δοθεί για την ανακεφαλαιοποίησή τους και με γνώμονα την προστασία των καταθέσεων των πελατών τους, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας και στη μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων στην Alpha Bank κατόπιν προσφοράς τής τελευταίας σύμφωνα με την κατά νόμο διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου.

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 8 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον 63Δ Ν.3601/2007 διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχθηκε ανάδοχος του συνόλου των καταθέσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας.

Με την αναδοχή του συνόλου των καταθέσεων από την Alpha Bank διασφαλίζονται πλήρως όλες οι καταθέσεις.

H εν λόγω αναδοχή αφορά αποκλειστικά στις καταθέσεις και όχι σε άλλα στοιχεία ενεργητικού ή / και παθητικού των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Οι δικαιούχοι λογαριασμών καταθέσεων των εν λόγω Τραπεζών θα ενημερωθούν για την ημερομηνία που θα αρχίσει η εξυπηρέτησή τους από το δίκτυο Καταστημάτων της Alpha Bank, αμέσως μετά την ενσωμάτωση των απαραίτητων δεδομένων των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών στα συστήματα της Τραπέζης.