Συνεργασία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τη εταιρεία «ΘΕΡΜΗ Σερρών Α.Ε.»

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκαν την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, εκπρόσωποι της «ΘΕΡΜΗ Σερρών Α.Ε.», με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Ιωάννη Μυλωνάκη.

Συνεργασία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τη εταιρεία «ΘΕΡΜΗ Σερρών Α.Ε.»

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια της πολύ καλής συνεργασίας του Τ.Ε.Ι. με τον όμιλο ΙΤΑ –στον οποίο ανήκει η «ΘΕΡΜΗ Σερρών Α.Ε.»- και τον Πρόεδρό του, Αντώνη Γερασίμου, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, προωθώντας καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για την ανάπτυξή του, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του προς το Ίδρυμα.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δημήτρης Πασχαλούδης, πλαισιωμένος από μέλη της Διοίκησης του ιδρύματος, ξενάγησε τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις, ενώ ακολούθησε συνάντηση συνεργασίας των κλιμακίων από τους δύο οργανισμούς.

Στόχος της συνάντησης

Στόχος της συνάντησης ήταν η διασύνδεση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – ακαδημαϊκού πυλώνα των Σερρών και της ευρύτερης περιοχής – με τη «ΘΕΡΜΗ Σερρών Α.Ε.» – εταιρία που, υλοποιώντας καινοτόμες ιδέες, εξασφαλίζει θερμική άνεση στους χρήστες τηλεθέρμανσης και ταυτόχρονα παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Στη σύσκεψη έγινε ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης κοινού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας εν όψει της σημαντικής επένδυσης για τη δημιουργία Μονάδας Αφύγρανσης Μηδικής, με την αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει το

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Τέλος, αποφασίσθηκε η από κοινού σύνταξη πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και της «ΘΕΡΜΗ Σερρών Α.Ε.», το οποίο θα υπογραφεί το προσεχές διάστημα.

(πηγή: ESOS)