ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ: ΝΑΙ στη συγχώνευση με την Τράπεζα Πιερίας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ: ΝΑΙ στη συγχώνευση με την Τράπεζα Πιερίας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαϊου 2018 στις 7 το απόγευμα σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Ελπίδα- Resort” η χαρακτηρισμένη ως «Ιστορική» ετήσια γενική συνέλευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 700 μεριδιούχοι της Τράπεζας οι οποίοι και κατέκλυσαν τον χώρο συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου.

Οι μέτοχοι υπερψήφισαν τα θέματα της συνεδρίασης με κυριώτερο αυτό της συγχώνευσης με απορρόφηση με την Τράπεζα Πιερίας και τη δημιουργία της Περιφερειακής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μονόδρομος η συγχώνευση

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, τόνισε στην εισαγωγή του ομιλία πως η συγχώνευση αποτελεί μονόδρομο για την Τράπεζα καθώς, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες που απέμειναν είναι 5-6 και αυτές προσπαθουν να επιβιώσουν μέσα από τις συγχωνεύσεις.

Τόνισε την αύξηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας τόσο στις χορηγήσεις όσο και τις καταθέσεις με περίπου αύξηση 25%

Ενώ υπεραμύνθηκε του σπλιτ της μερίδας, αφού όπως είπε δεν υπάρχουν «μαγικές λύσεις», μετά τη αλλαγή της νομοθεσίας όπου υποχρεώνει την Τράπεζα να αφαιρεί από το Κεφάλαιο κάθε ζημία που προκύπτει από τα «Κόκκινα Δάνεια».

Ενώ υποσχέθηκε επιστροφή στην κερδοφορία και στην διάθεση… μερίσματος μετά από 2-3 χρόνια, αφού με την απελευθέρωση των πλειστηριασμών, θα μπορέσει η Τράπεζα από των πλειστηριασμό ενυπόθηκων ακινήτων, Επιχειρηματικών «κόκκινων δανείων», να ανακτήσει μέρους των Κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί.

Οι νέοι μεριδιούχοι

Εκανε ιδιαίτερη μνεία στους νέους μετόχους (Ιντερσαλόνικα, Μασούτη και BSB) οι οποίοι χωρίς να γίνουν ούτε στρατηγικοί επενδυτές (απόκτηση ποσοστου 5%) ούτε μεγαλομέτοχοι (απόκτηση ποσοτού > 5%), βοήθησαν στο να συγκεντρωθεί το επιπλέον κεφάλαιο του 1.000.000€ που απαιτούσε η Τράπεζα της Ελλάδος, για την Κεφαλαιακή Επάρκεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας.

Μνεία έγινε και για τους νέους μεριδιούχους τευτλοπαραγωγούς, περίπου 1500, που προστέθηκαν πρόσφατα, αφού η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ανέλαβε την πληρωμή τους (με δανεισμό, και ενέχυρο τη ζάχαρη της ΕΒΖ), με προϋπόθεση την αγορά μερίδων της Τράπεζας.

Αντιδράσεις για το σπλιτ της μερίδας

Αντίδραση προκλήθηκε στο θέμα του σπλιτ της μερίδας, αφού για κάθε μερίδα θα διαιρεθεί σε 10 μειώνοντας έτσι την τιμή από τα 30 ευρώ στα 3 €. Η κυρία Βλάχβεη παίρνοντας τον λόγο είπε πως είναι αντίθετη στο σπλιτ, καθώς η οικογένειά της θα βρεθεί χαμένη από αυτό, αφού έχει επενδύσει μεγάλα κεφάλαια στην Τράπεζα.

Παράλληλα εξέφρασε το παράπονό της πως ενώ στην αύξηση Κεφαλαίου της Τράπεζας το 2013 στάθηκε βασικός αρωγός σε αυτή, η αντιμετώπιση από την Τράπεζα απέναντι της δεν είναι τώρα η ίδια.

Απαντώντας ο κ. Χατζηδημητρίου τόνισε ακόμη μια φορά, πως δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση γι’αυτό και ουσιαστικά το σπλιτ είναι μονόδρομος για την πορεία της Τράπεζας.

Γκρίνια για τη μη ρευστοποίηση των μεριδίων

Παράπονα εκφράστηκαν και για τη μη ρευστοποίηση των μεριδίων, από όσους θα ήθελαν να αποχωρήσουν από μέλη της Τράπεζας. Ο κ. Χατζηδημητρίου, τόνισε ότι  απαγορεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας η ρευστοποίηση των μεριδίων, επιτρέπεται όμως η ιδιωτική μεταβίβαση σε άλλο άτομο (σ.σ. κάποιοι εξέφρασαν άγνοια για το τελευταίο).

Τα μέλη της Νέας Τράπεζας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Τράπεζας που θα προκύψει από την συγχώνευση δια απορροφήσεως θα είναι 6 μέλη από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και 5 μέλη από την Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, ενώ έδρα της νέας Τράπεζας θα είναι οι Σέρρες.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού Συμβουλίου της Νέας τράπεζας αναμένεται να γίνουν μετά από έξι μήνες περίπου.

Τα θέματα που ψηφίστηκαν στη Γενική Συνέλευση ήταν:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Π.. για την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
Θέμα 2ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2017 έως 31-12-2017 και καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
Θέμα 3ο: Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2017 έως 31-12-2017
Θέμα 4ο: Ανάγνωση επεξηγηματικής έκθεσης συγχώνευσης.
Θέμα 5ο : Έγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.
Θέμα 6ο : Διαίρεση (σπλιτ) ονομαστικής αξίας μερίδας από 30 ευρώ σε 3 ευρώ. Ανταλλαγή κάθε παλιάς μερίδας με 10 νέες – μείωση της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας Σερρών.
Θέμα 7ο : Το κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών μετά τη συγχώνευση θα αυξηθεί συνεπεία αυτής με το ποσό των 5.792.310,77€ που θα αφορά το κεφάλαιο της συγχωνευόμενης πλέον του ποσού 4.251.062,23€ που αφορά μέρος των ποσών υπέρ το άρτιο και των δύο ιδρυμάτων τα οποία θα κεφαλαιοποιηθούν.
Θέμα 8ο : Έγκριση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της Συνεταιριστικής τράπεζας Πιερίας-Ολυμπιακή Πίστη ΣΥΝ.Π.Ε. από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης συγχώνευσης και υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης.
Θέμα 9ο : Τροποποίηση καταστατικού.
Θέμα 10ο: Εκλογή τριών (3) μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων του άρθρου 8 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986, για την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 11ο : Έγκριση εγγραφής νέων μελών.