Σύνταξη στα 67

Σύνταξη στα 67

‘—… ¡À¡ -  ¡»«Ã≈—…Õ« ∆Ÿ« (EUROKINISSI/»¡Õ¡”«”  ¡ÀÀ…¡—¡”)Σχολιάζοντας την είδηση περί κυοφορουμένου κυβερνητικού σχεδίου οι εργαζόμενοι να συνταξιοδοτούνται πια στο 67ο έτος της ηλικίας τους, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι για τα 67 χρόνια (μην εκπλαγείτε αν το όριο θα είναι και μεγαλύτερο) δεν έχω καμία αμφιβολία, αλλά για τη σύνταξη ομολογώ ότι πολύ φοβάμαι.

ΝΙΚΟΣ ΕΠ. ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ (nicfalag@yahoo.gr)