Το συνταξιοδοτικό αγροτικό λάθος

Η σύνταξη πλέον αποτελείται από δυο τμήματα, το παλαιό και το νέο.

Το συνταξιοδοτικό αγροτικό λάθος

Με αφορμή τηλεοπτική εκπομπή,  όπου αναφέρθηκε η μη έκδοση αγροτικών συντάξεων μετά το νόμο 4387/2016, τον επονομαζόμενο και ως νόμο Κατρούγκαλου, ας σχολιάσουμε την πράξη σύνταξης γήρατος μιας αγρότισσας, η οποία περιήλθε εις χείρας μου και όπως εμφαίνεται στο pdf που ακολουθεί, εκδόθηκε την 29η του Σεπτέμβρη.

Γραφει ο Κώστας Στέφος [Πρόεδρος του Γ.Ο.Ε.Β της πεδιάδας των Σερρών]

Η καθυστέρηση που μπορεί να χρεωθεί στον ΕΦΚΑ είναι τρίμηνη, καθότι η αγροτική σύνταξη, συνεχίζει προς το παρόν, να καταβάλλεται, να αρχίζει δηλαδή από την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Αυτό θα αλλάξει προσεχώς, διότι ο υπολογισμός πλέον του συντάξιμου  χρόνου υπολογίζεται σε μήνες και όχι σε έτη, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, όποτε, και  εάν τύχαινε ή φρόντιζαν να τύχει, οι εργαζόμενοι κέρδιζαν το εξάμηνο. Αυτά όμως τελείωσαν.

Άρα αν λάβουμε υπόψη, ότι το σύστημα λειτούργησε για πρώτη φορά, οι δε διευκρινιστικές εγκύκλιοι εκδόθηκαν τελευταία, μάλλον η έκδοση των αγροτικών συντάξεων αποτελεί θετική έκπληξη, που με προβολή στο μέλλον οδηγεί πλέον  στην άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων αυτών επιτέλους. Διευκρινίζεται, ότι αυτές οι περιπτώσεις, αφορούν καθαρά αγροτικές συντάξεις, με μοναδική ασφάλιση στον πρώην Ο.Γ.Α., δηλαδή χωρίς τη χρήση του μηχανισμού της διαδοχικής ασφάλισης σε δυο τουλάχιστο ταμεία.

Mεταβατικότητα του υπολογισμού της αγροτικής σύνταξης

Ας θυμηθούμε τώρα, όπως αυτό περιγράφηκε σε προηγούμενο σχετικό μου άρθρο, την μεταβατικότητα του υπολογισμού της αγροτικής σύνταξης του νέου ασφαλιστικού νομού που τον συνδέει με το προηγούμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

 Η σύνταξη πλέον αποτελείται από δυο τμήματα, το παλαιό και το νέο.

Το πρώτο αφορά την πρότερη νομοθεσία, το δε δεύτερο τον πολυσυκοφαντημένο νόμο Κατρούγκαλου. Η συγκεκριμένη αγρότισσα πρωτοασφαλίζεται την 01/01/1998 σε ηλικία 48 ετών, δέκα χρόνια αργότερα από τη δυνητική. Μπορούσε να είχε ασφαλιστεί από την 01/01/1988, πλην όμως ο …. σύζυγος. Η μόνιμη δικαιολογία, πραγματική η φανταστική, τελικά κοστίζει ακριβά. Για τον γράφοντα η συνυπευθυνότητα είναι δεδομένη. Και δεν υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα θεραπείας. Και υπήρχε η οικονομική δυνατότητα.

Παράδειγμα

Επομένως η αγρότισσα  σε ηλικία 67 ετών μπόρεσε να συναθροίσει μόνο δέκα εννέα (19) έτη ασφάλισης. Μπορούσε όμως είκοσι εννέα (29). Η σύνταξη που προκύπτει με βάσει τις  διατάξεις πριν τις 13/05/2016 είναι 345,55 €. Το 93,80% αυτής αποτελεί το πρώτο τμήμα της συνολικής σύνταξης, ήτοι 324,13 €. Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από το 6,20% της σύνταξης που προκύπτει από το νόμο 4387/2016 που είναι 452,29 €, ήτοι 28,04 €. Επομένως η συνολική σύνταξη ανέρχεται στα 324,13+28,04=352,17 ευρώ. Δηλαδή με το παλαιό καθεστώς θα ελάμβανε 345,55 €, με τον νέο 452,29 €, και τελικά με τη μίξη λόγω του συνδυασμού των δυο συστημάτων λαμβάνει 352,17 €.

Η εθνική σύνταξη που προκύπτει με εικοσαετία ασφάλισης είναι 384,00 €, εφόσον φυσικά  υπάρχει 40ετια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της υπό εξέταση αγρότισσας, λόγω των 19 ετών, έχουμε περικοπή 2%, με αποτέλεσμα η  εθνική σύνταξη να διαμορφώνεται στα 376,32  ευρώ. Χάνουμε δηλαδή 7,68 ευρώ.

…Ενδιαφέρον έχει ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης.

Οι συνολικές αποδοχές, για τα 19 ασφαλιστικά έτη που προκύπτουν, αφού λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές μόνο για το χρονικό διάστημα από την 01/01/2002 και εντεύθεν, εδώ μέχρι και την 31/12/2016, είναι 91351,80 €. Όποτε οι μηνιαίες αποδοχές  ανέρχονται στα 507,51 € και με συντελεστή  14,97% έχουμε ποσό ανταποδοτικής σύνταξης 75,97 €. Άρα η σύνταξη κατά Κατρούγκαλο, προκύπτει από το άθροισμα της εθνικής των 376,32 € και της ανταποδοτικής 75,97 € σύνολο 452,29 €.

Αυτό σημαίνει ότι η μεταβατικότητα του υπολογισμού οδηγεί μεν τη σύνταξη σε υψηλοτέρα επίπεδα από τον πριν Κατρούγκαλο υπολογισμό, αλλά σε μικρότερα ύψη από ότι στον κατά Κατρούγκαλο υπολογισμό και μάλιστα σε ύψη κατώτερα της εθνικής σύνταξης των 376,32 € (345,55<352,17<376,32<452,29). Δηλαδή από τα 345,55€ ωθούμεθα στα 452,29€ και ακολουθεί προσγείωση στα 352,57€ προσπερνώντας την εθνική των 376,12€.

Φρονώ, ότι όπως διορθώθηκαν οι συντάξεις χηρείας, οφείλουμε και εδώ ένα κατώτερο όριο την εθνική σύνταξη των 376,12 €.

Παραθέτω αυτούσια την πράξη συνταξιοδότησης γήρατος του ΕΦΚΑ και συνεχίζω το σχολιασμό.

…το λάθος

Σας προϊδέασα όμως για κάποιο λάθος. Πρέπει ήδη να το έχετε ανιχνεύσει. Ας υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη αγρότισσα ήταν ανασφάλιστη και επομένως δεν κατέβαλλε ασφαλιστικές εισφορές. Ως επακόλουθο θα ελάμβανε επίδομα ανασφάλιστων υπερήλικων, υπό προϋποθέσεις φυσικά τις οποίες όντως καλύπτει, ύψους 360 €. Μεγαλύτερο δηλαδή από την απονεμηθείσα σύνταξη. Τότε γιατί κατέβαλλε εισφορές; Για να λάβει λιγότερα; Που κατευθύνουμε λοιπόν τους ασφαλισμένους; Θα μου πείτε ότι δεν είναι το ίδιο.

Το επίδομα περιορίζεται, παραδείγματος χάριν από το ενοίκιο κάποιου αγρού που ενοικιάζεις, κατά το ενοίκιο που λαμβάνεις, καθότι το ποσό αφαιρείται από το επίδομα. Από τη σύνταξη απλά οφείλεις  φόρο εισοδήματος 15% αποκλειστικά για το ενοίκιο. Η σύνταξη κάτω των 475,00 € μηνιαίως ακόμα   και με μειωμένο το αφορολόγητο παραμένει αφορολόγητη ( μελλοντικό αφορολόγητο 5685€ ).

Θα μου πείτε επίσης ότι η μεταβατικότητα έχει ημερομηνία λήξης και με την προοδευτικότητα θα διορθωθεί το λάθος από μόνο του. Πόσο θα ήταν η σύνταξη της συγκεκριμένης αγρότισσας, εάν ήταν ασφαλισμένη από την πρώτη ώρα δηλαδή την 01/01/1988;

Η εθνική θα ήταν ολόκληρη χωρίς ποινή ήτοι 384,00 € και η ανταποδοτική 165,45€ τουλάχιστον, με συντελεστή ανταπόδοσης 32,60% για 29 έτη ασφάλισης, ήτοι συνολική σύνταξη 549,45 €, με τον κατώτερη εισφορά. Πλην όμως 549,45 Χ 6,20%=34,07€ αντί 28,04, δηλαδή μικρή η διαφορά των 6,03€. Άρα μικρό το κακό και για όσους ασφαλίστηκαν ηλικιακά μεγάλοι. Αυτό όμως θα κοστίζει πανάκριβα με την πρόοδο της αλλαγής της σχέσης υπέρ του νέου νόμου. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος λόγω του παντρέματος των δύο συστημάτων, κατά την οποία η σύνταξη με το παλαιό σύστημα θα βαίνει κατ’ έτος μειούμενη, η δε με το νέο σύστημα αυξανόμενη.

Το 6,20% όμως ισχύει μόνο για το 2017. Οι αγρότες οι γεννημένοι το 1951, υποβάλλουν αυτήν την εποχή την αίτηση συνταξιοδότησης και για αυτούς θα ισχύει το 12,90 % και το 87,10% αντίστοιχα. Θα υπερδιπλασιαστεί δηλαδή το 28,04€ και θα αρχίσουν σιγά σιγά οι αγρότες θα μπαίνουν στο νόημα του ασφαλιστικού και να κατανοούν το πως ‘’δουλεύει’’.

Με την πρόοδο των ετών θα ξεδιπλώνεται η εφαρμογή του νέου νόμου 4387/2016 για την οποία θα έχει πρωτεύουσα σημασία τόσο το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών όσο και κυρίως το πλήθος των  ετών ασφάλισης.

Σε προηγούμενο άρθρο μου έγραφα:

Ειδικότερα, για αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ που υποβάλλονται εντός του 2017, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών:

  • α) κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι του ισχύ του ν. 4387/2016, και
  • β) κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

 Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως 31.12.2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60%, 93,30%, αντίστοιχα.

Το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 87,10%, 80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%, 53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%, 26,80%, 20,10%, 13,40% και 6,70%, αντίστοιχα.

Η σημερινή σύνταξη κατά το νόμο 4387/2016 για το 2018, με 30 έτη ασφάλισης και επομένως με ανταπόδοση 26,37%, διαμορφώνεται στο ύψος περίπου των 384,00 € εθνική + ((507*12,90%= 65,40 ανταποδοτική)=449,40 €. Άρα όποιος λαμβάνει συνολική αγροτική σύνταξη χαμηλότερη τον αδικεί το παλαιό καθεστώς και όποιος κάτω των 384,00 € θεωρείται ιδιαίτερα αδικημένος. Επίσης να αναφέρω ότι το ύψος της εθνικής σύνταξης δύναται να αναθεωρείται και ότι η σύνταξη υπόκειται σε παρακράτηση ασθένειας ύψους 6%.

42ετια των αγροτών

Εκείνο όμως που θέλω ιδιαίτερα να τονίσω είναι ότι, επειδή οι αγρότες εύκολα ημπορούν να διανύσουν την 42ετια με έγκαιρη ασφαλιστική εγγραφή, πετυχαίνουν ως αποτέλεσμα υψηλό συντελεστή ανταπόδοσης, πράγμα που σημαίνει, ότι από το 2030 και μετά, πλέον της εθνικής, με δεδομένες τις ελάχιστες καταβαλλόμενες εισφορές, θα λαμβάνουν 46,80% ανταπόδοση του κεφαλαίου τους. Αυτό θα οδηγεί σε ζηλευτές συντάξεις και μάλιστα στην ηλικία των 62 ετών.

Οι ήδη αγρότες, ας εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα της ασφάλισης των ενηλίκων μελών της οικογενείας τους, που τους παρέχει ο νέος νόμος 4387/2016,  και μάλιστα πολλές φορές αδαπάνως. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα το ομολογούν !. Συνεπώς ασφαλίζουμε και τις γυναίκες και τα ενήλικα παιδιά !.