Τα 558 ονόματα Σερραίων δικαιούχων της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Τεύτλων

Τα 558 ονόματα Σερραίων δικαιούχων της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Τεύτλων

αγρότης σποράΤους 558 φθάνουν οι δικαιούχοι παραγωγοί της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του 2012 (μαζί με τα ονόματα των δικαιούχων παραγωγών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης τεύτλων και του 2013). Σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στον διαδυκτιακό τόπο Διαύγεια και αφορούν συνολικά τις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Ημαθίας, Καβάλας και Μαγνησίας-Σποράδων οι δικαιούχοι παραγωγοί στο ν. Σερρών θα λάβουν συνολικά για την πενταετία 2.673.128 ευρώ.
Επίσης στις αποφάσεις τονίζεται ότι οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, θα ενημερώνει εγγράφως τους δικαιούχους ότι εντός 10 εργασίμων ημερών οφείλουν να προσέλθουν στην έδρα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση, σύμφωνα με την οικεία ΚΥΑ με αρ. 12805/11-9-2012 (ΦΕΚ 2556/Β΄/20-9-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στην ίδια παραπάνω ανακοίνωση περιέχονται και τα ονόματα 17 παραγωγών που για διάφορους λογους δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Τα ονόματα δικαιούχων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης τεύτλων Σερρών