Τα γεωργικά απορρίμματα στην Ανω Βροντού πεδίο αντιπαράθεσης με τη Δημοτική Αρχή του Π.Αγγελίδη

Τα γεωργικά απορρίμματα στην Ανω Βροντού πεδίο αντιπαράθεσης με τη Δημοτική Αρχή του Π.Αγγελίδη
Ηλίας Γκότσης
Ο Αντιδήμαρχος Έργων στο Δήμο Σερρών κ. Ηλίας Γκότσης

Η μη αποκομιδή απορριμμάτων (γεωργικής προέλευσης) από την κοινότητα της Ανω Βροντούς προκαλεί τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων.
Όπως ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του ο πρώην πρόεδρος της κοινότητος Δημήτρης  Μιχτσόχλου, οι καλλιεργητές εναποθέτουν τα απορρίμματά τους σε μεγάλους κάδους οι οποίοι μεταφέρονται με φορτηγά στον ΧΥΤΑ. Όπως όπως είπε κατήγγειλε αυτή η διαδικασία έχει σταματήσει εδώ και τρεις μήνες. Με αποτέλεσμα ο όγκος των απορριμμάτων να αγγίζει τους 200 τόνους.

Ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Ηλίας Γκότσης παραχώρησε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 με θέμα τη νομοθεσία που διέπει τη συλλογή αποβλήτων  της γεωργικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γκότσης,ανέφερε ότι  ο Δήμος σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών αποβλήτων που ανήκουν στον κωδικό 20 του εθνικού και ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη γεωργία.

πατάτες κονδυλοι
Τα απόβλητα της γεωργικής παραγωγής όπως είναι οι κόνδυλοι πατάτας, οι ντομάτες και τα λοιπά υπολείμματα φυτικών υλικών ανήκουν στον κωδικό ΕΚΑ 02

Τα απόβλητα της γεωργικής παραγωγής όπως είναι οι κόνδυλοι πατάτας, οι ντομάτες και τα λοιπά υπολείμματα φυτικών υλικών ανήκουν στον κωδικό ΕΚΑ 02 και πρέπει να διαχειρίζονται από τους παραγωγούς κατ’ εφαρμογή και πάλι της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  και σύμφωνα με τη γενική αρχή της “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Οι πατατοπαραγωγοί της Βροντούς έχουν ενημερωθεί από τη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου σχετικά με το θέμα.

Οι πατατοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορθή πρακτική διαχείρισης των υπολειμμάτων από την παραγωγή τους στη Δ/νση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών, κατέληξε ο Αντιδήμαρχος Σερρών