Τα οριστικά αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού του ν.Σερρών

Ο νόμιμος πληθυσμός με βάσει την απογραφή του 2011
Ο νόμιμος πληθυσμός με βάσει την απογραφή του 2011

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) γνωστοποιεί τα οριστικά «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας» Για τη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και τους Δήμους που την απαρτίζουν ο επίσημα καταγεγραμμένος πληθυσμός (βασει του οποίου γίνονται όλοι οι σχεδιασμοί χρηματοδότησης του νομού και των Δήμων, καθώς και ο αριθμός βουλευτών που θα εκλέγονται στο ν.Σερρών) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα

 

ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πληθυσμός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

214.381

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

80.172

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

60.256

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

679

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ

7.159

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ

4.430

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ

1.042

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

6.606

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

13.800

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

3.749

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

4.463

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ

2.599

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ

2.989

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

27.736

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

12.011

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ

3.270

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

7.215

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ

5.240

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

18.878

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

11.951

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ

6.927

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

25.931

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

15.310

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ

5.870

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

4.751

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

17.259

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

13.315

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

3.944

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

30.605

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

12.834

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ

673

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

1.238

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

9.031

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

6.525

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ

304