Τα σχέδια της ΕΒΖ μετά το κλείσιμο των εργοστασίων ζάχαρης σε Σέρρες και Ορεστιάδα

ΕΒΖ-εργοστάσιο ΣερρώνΜέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, το οποίο, ως γνωστόν  περιλαμβάνει και το άμεσο κλείσιμο των μονάδων της σε Σέρρες και Ορεστιάδα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εκτιμώμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση των μέτρων σε βάθος πενταετίας θα είναι σταδιακές, ξεκινώντας από το πρώτο έτος εφαρμογής τους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΒΖ, εφόσον το σχέδιο ολοκληρωθεί επιτυχώς, η υλοποίηση των παραπάνω μέτρων της μελέτης αναδιάρθρωσης εκτιμάται ότι σε επίπεδο EBITDA στη χρήση 1.7.2014-30.6.2015 θα οδηγήσει σε βελτίωση της τάξεως τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ, βελτιούμενο περαιτέρω σταδιακά μέσα στην πενταετία. Σημειώνεται ότι τα EBITDA στις 30.6.2013 ήταν αρνητικό 3,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, η διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψει καμία επίπτωση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας».

Συγκεκριμένα, τα άμεσα μέτρα και οι παρεμβάσεις στα οποία προχωρά η επιχείρηση εντάσσονται σε τέσσερις βασικές ομάδες.

  • Η 1η ομάδα περιλαμβάνει α) δραστική μείωση του κόστους ενέργειας, β) Μείωση του μισθολογικού κόστους, γ) μείωση κόστους διοικητικής λειτουργίας μη σχετιζόμενο με το ανθρώπινο δυναμικό και δ) κεντρικοποίηση υπηρεσιών μεταφοράς τεύτλων.
  • Η 2η ομάδα περιλαμβάνει α) ενοποίηση εργοστασίων με την αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας των μονάδων  Σερρών και Ορεστιάδας και την επεξεργασία των τεύτλων αποκλειστικά στην μονάδα του Πλατέος και β) οργάνωση, εξορθολογισμός και βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η 3η ομάδα περιλαμβάνει α) βελτίωση και αντικειμενικοποίηση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής πρώτων υλών και β) υιοθέτηση σύγχρονων εμπορικών πολιτικών και πρακτικών.
  • Η 4η ομάδα περιλαμβάνει α) κεντρικοποίηση υπηρεσιών προμήθειας λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και λοιπών προμηθειών και β» επίτευξη βέλτιστων τιμών αγοράς ζάχαρης από προμηθευτές (αγορά ζάχαρης facon).