Τα τελευταία 2 εκατ. ευρώ δίνει η κυβέρνηση στους δήμους της Π.Ε. Σερρών-Ποιοι παίρνουν τι

Τα τελευταία 2 εκατ. ευρώ δίνει η κυβέρνηση στους δήμους της Π.Ε. Σερρών-Ποιοι παίρνουν τι

Δημαρχοι Σερρών 2014-2019.pngΤο ποσό των 103.126.752,54 ευρώ (2.008.048,58€ στους Δήμους της Π.Ε. Σερρών) καταβάλλεται αυτές μέρες από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών στα ταμεία των δήμων όλης της χώρας, στα πλαίσια της πρώτης τακτικής επιχορήγησης τους από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2015.  Τα χρήματα αφορούν μισθοδοσία, λειτουργικά  έξοδα καθώς και λοιπές δαπάνες.

Στα αποδιδόμενα ποσά σύμφωνα με την απόφαση του Υπ.Εσ. έχουν συνυπολογισθεί :

α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,

β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,

γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,

δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και

ε) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Αναλυτικά τα ποσά που παίρνουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών είναι:

Π.Ε. Σερρών (ΣΥΝΟΛΟ) 2.008.048,58
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 146.151,75
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 237.562,93
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 163.932,49
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 216.213,87
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 154.855,50
ΣΕΡΡΩΝ 819.473,45
ΣΙΝΤΙΚΗΣ 269.858,59